Foto van wandelaar

Vaste commissie : Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Hoe wordt ons voedsel geproduceerd? Welke regels gebruiken we in de veeteelt en de visserij? Welke maatstaven hanteren we voor dierenwelzijn en gewasbeschermingsmiddelen? En welke rol speelt de Europese Unie daarbij? De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) behandelt alle onderwerpen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de minister van LNV. Daarnaast zijn er thema’s die het beleidsterrein van het ministerie overstijgen. Naast overleggen met ministers en staatssecretarissen spreken de commissieleden ook met deskundigen uit het werkveld tijdens gesprekken en hoorzittingen. De commissieleden zijn ook in het land te vinden. Regelmatig plannen zij werkbezoeken aan relevante instanties. Zo blijven de commissieleden goed op de hoogte van wat er speelt in de sector.
Mustafa Amhaouch (CDA)
Voorzitter

Activiteiten

Documenten

33 kamerleden

Dierenwelzijn

Huis- en hobbydieren staan centraal in het commissiedebat van de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op donderdag 26...

Jacht op haas en konijn

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdt op 24 november 2022 van 10.00 tot 12.45 uur een...

Voedselzekerheid in de wereld

De commissies voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking houden op 10 mei 2022...

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit houdt op 6 juli 2021 van 18.30 tot 20.30 uur een...