Woensdag 25 mei

09:00 - 10:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Strategische procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal  (besloten)
10:00 - 12:45 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Verduurzaming luchtvaart

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
10:00 - 11:15 uur

Defensie

Themabespreking afschrikking NLDA

Gesprek
Klompézaal
tot 10:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voorstel voorbereidingsgroep rondetafelgesprek Wetsvoorstel toekomst pensioenen - deel III

E-mailprocedure
(besloten)
10:00 - 11:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Economische missies en bezoeken (geannuleerd)

Technische briefing
Geannuleerd
10:15 - 11:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal
11:30 - 11:45 uur

Defensie

Extra Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Jaarverslag Deltafonds 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Slotwet Deltafonds 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Jaarverslag Infrastructuurfonds 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Deltafonds (J)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Infrastructuurfonds

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Slotwet Infrastructuurfonds 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voortgang financieel beheer ministerie van VWS (TK 35925-XVI-185)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag over het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (TK 36100, XVI-2-REG) (vragen aan de Regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (TK 36100-XVI-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag over het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (TK 36100-XVI-2-ARK) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (TK 36100-XVI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
12:00 - 13:00 uur

Defensie

Veiligheid van en omgang met Finland en Zweden tijdens de toetredingsprocedure tot de NAVO

Technische briefing
Troelstrazaal  (besloten)
tot 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Onafhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas met behoud leveringszekerheid (Kamerstuk 29023, nr. 302)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021, vragen aan regering (R: aan regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 12:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Fiche: Verordening gasopslagen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)
tot 12:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
13:00 - 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gesprek Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) over het Jaarverslag RTE 2021

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal
13:30 - 16:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Innovatie

Commissiedebat
Troelstrazaal
13:30 - 14:30 uur

Digitale Zaken

Opruimen vervuilde data binnen overheidsinstellingen

Technische briefing
Klompézaal
tot 14:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting) (TK 36086)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) (vragen aan ARK en vragen aan kabinet)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Rijksuitgaven

Staat van de Rijksverantwoording 2021 (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Rijksuitgaven

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Rijksuitgaven

Staat van de Rijksverantwoording 2021 (vragen gesteld aan het kabinet)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (vragen aan minister)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Jaarverslag 2021 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Buitenlandse Zaken

Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Financiën

Jaarverslag ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2021 (IX)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Financiën

Verantwoordingsonderzoek 2021 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen gesteld aan het kabinet)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Financiën

Verantwoordingsonderzoek 2021 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen gesteld aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Financiën

Slotwet ministerie van Financiën en de Nationale Schuld over 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Financiën

Tweede incidentele suppletoire begroting inzake LNG invoercapaciteit in de Eemshaven

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - vragen aan de regering

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Nationaal Groeifonds - vragen aan de regering

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Slotwet Nationaal Groeifonds 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Defensie

Inzetbaarheidsrapportage 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake vulmaatregelen gasopslag en waardevermeerderingsregeling)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Nationaal Groeifonds - vragen aan de Algemene Rekenkamer

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Defensie

Personeelsrapportage 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Defensie

Slotwet Defensiematerieelbegrotingsfonds 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Defensie

Slotwet Ministerie van Defensie 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Defensie

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Defensiematerieelbegrotingsfonds (aan regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Defensie

Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Defensie (aan Regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Defensie

Jaarverslag Defensiematerieelbegrotingsfonds 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Defensie

Jaarverslag Ministerie van Defensie 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 - 36100-XV-2-ARK - vragen aan Algemene Rekenkamer (ARK) SZW

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

ARK-rapport bij het Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 - 36100-XV-2-REG - vragen aan Regering (REG) SZW

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Jaarverslag ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 – 36100 -XV-1

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 - 36100-XV SZW

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Financiën

Nazending beslisnota's over de opstart gepauzeerde invorderingen toeslagen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Digitale Zaken

Rapportage Grote ICT-projecten 2021 (26643-850)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (36100-VI-2) (vragen aan de regering)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021 (36100-VI-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021 (36100-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Justitie en Veiligheid

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (36100-VI-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (vragen aan de regering) (36100-III-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Jaarverslag Gemeentefonds 2021 (36100-B-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Slotwet van de Koning 2021 (36100-I)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (36100-IIB-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Slotwet Staten-Generaal 2021 (36100-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Jaarverslag van de Koning 2021 (36100-I-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Koninkrijksrelaties

Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (36100-VII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (36100-VII-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij de Koning (vragen aan de regering) (36100-I-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Provinciefonds (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (36100-C-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij de Koning (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (36100-I-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2021 (36100-IIB-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Jaarverslag Provinciefonds 2021 (36100-C-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij de Staten Generaal (vragen aan de regering) (36100-IIA-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij de Staten Generaal (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (36100-IIA-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Gemeentefonds (vragen aan de regering) (36100-B-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Slotwet Provinciefonds 2021 (36100-C)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Koninkrijksrelaties

Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Jaarverslag Staten-Generaal 2021 (36100-IIA-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen aan de minister)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2021 (36100-III-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Koninkrijksrelaties

Rapport Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 20201 bij Koninkrijksrelaties en het BES fonds (Vragen aan de Algemene Rekenkamer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (36100-III-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat- vragen aan de Algemene Rekenkamer

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Slotwet Gemeentefonds 2021 (36100-B)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (vragen aan de regering) (36100-VII-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (36100-VII-1)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (vragen aan de regering (36100-IIB-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Koninkrijksrelaties

Rapport Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 20201 bij Koninkrijksrelaties en het BES fonds (Vragen aan de minister)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2021 (36100-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2021 (36100-III)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Gemeentefonds (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (36100-B-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Provinciefonds (vragen aan de regering) (36100-C-2)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
tot 14:00 uur

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)
15:00 - 16:00 uur

Financiën

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
15:00 - 15:30 uur

Buitenlandse Zaken

Delegatie uit Ghana

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal  (besloten)
15:00 - 17:00 uur

Binnenlandse Zaken

Lokale en regionale planvorming woningbouw (geannuleerd i.v.m. onvoldoende deelname)

Rondetafelgesprek
Geannuleerd
15:30 - 16:00 uur

Buitenlandse Zaken

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal  (besloten)
16:00 - 19:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Transportraad op 2 juni 2022

Commissiedebat
Klompézaal
tot 16:00 uur

Financiën

Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM (36108)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)
16:00 - 23:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte

Commissiedebat
Thorbeckezaal
16:00 - 16:15 uur

Rijksuitgaven

Procedurevergadering Rijksuitgaven (direct aansluitend op de procedurevergadering Financiën)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal
16:00 - 17:00 uur

Digitale Zaken

Eventuele anticipatie wetsvoorstel tot wijziging Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal
17:00 - 19:00 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

RIVM over totstandkoming top 100 stikstofbronnen en AERIUS

Technische briefing
Troelstrazaal

Periode

tot Toepassen
Filters wissen