Inbreng feitelijke vragen : Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Vragen aan de Algemene Rekenkamer)

De vergadering is geweest

25 mei 2022
14:00 uur
Er zijn twee inbrengen met dit Kamerstuknummer (de andere inbreng betreft vragen aan de minister).

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

    Te behandelen:

    Loading data