Inbreng feitelijke vragen : Feitelijke vragen aan de Regering en/of aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)

De vergadering is geweest

25 mei 2022
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

    Te behandelen:

    Loading data