Inbreng feitelijke vragen : Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Vragen aan de Algemene Rekenkamer)

De vergadering is geweest

25 mei 2022
14:00 uur
Er zijn 2 inbrengen met dit Kamerstuknummer (de andere inbreng betreft vragen aan de minister). Let er bij uw inbreng op dat u uw inbreng invoert bij het kamerstuknummer 36100-V-2 waarbij expliciet wordt vermeldt dat het vragen aan de Algemenen Rekenkamer betreft.

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (let op: u stelt uw vragen aan de Algemene Rekenkamer)

    Te behandelen:

    Loading data