Commissiedebat

Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte

Commissiedebat: "Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte"Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie commissiedebat Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte - 25 mei 2022, 16.00-23.00 uur

Bewindsperso(o)n(en)


Agendapunten

1
Acute zorg
5
9
Reactie op verzoek van het Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 september 2021, over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort

Te behandelen:

13
Eerstelijnszorg
24
Bloedvoorziening
29
35
Medisch zorglandschap
39
Rapport ‘Substantieel potentieel: Schatting van de potentiële opbrengst van substitutie van zorg en inventarisatie van de benodigde voorwaarden’

Te behandelen:

51
Medisch specialistische zorg
63
Reactie op de moties van de leden Bergkamp en Veldman over een geschikt model uitwerken waarin richtlijnen doorlopend worden geactualiseerd (Kamerstuk 31016-332) en van de leden Ellemeet en Van den Berg over niet bewezen effectieve zorg altijd in een onderzoeksetting leveren (Kamerstuk 29689-1112)

Te behandelen:

67
Mondzorg
71
Zwangerschap en geboorte
73
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op brief KNOV over de oproep tot uitstel aanwijzing integrale bekostiging geboortezorg in reguliere bekostiging

Te behandelen:

75
Reactie op verzoek commissie over de petitie 'Behoud keuzevrijheid zwangeren en eerstelijns geboortezorg' door Stichting Geboortebeweging en Platform Noodalarm Geboortezorg

Te behandelen: