Commissiedebat : Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte

De vergadering is geweest

25 mei 2022
16:00 - 23:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 7 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.J. Kuipers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • Voorzitter
  B.M.G. Smals (VVD)
 • J.A.M.J. van den Berg (CDA)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • N.L. den Haan (Fractie Den Haan)
 • W. Paulusma (D66)
 • J.Z.C.M. Tielen (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • P. van Houwelingen (FVD)
 • A.H. Kuiken (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Acute zorg

 2. 2

  Advies van de Nederlandse Zorgautoriteit “Passende acute zorg”

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toekomstbestendige acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  NZa-monitor acute zorg 2020 en 3 NZa-monitors contractering 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van Gerven en Hijink over de spoedzorg in het St. Jans Gasthuis Weert waarborgen (Kamerstuk 31016-329)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Bereikbaarheidsanalyse voor SEH's en acute verloskunde 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beschikbaarheidbijdrage spoedeisende hulp

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toegankelijkheid van de ambulancezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek van het Agema, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 14 september 2021, over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Internetconsultatie Houtskoolschets acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken (actieplan) Ambulancezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  NZa informatiekaart acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Eerstelijnszorg

 14. 14

  Toegang mondzorg en fysio voor mensen met schuldenproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsreactie inzake NZa-rapport medisch-generalistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  NZa-monitor acute zorg 2020 en 3 NZa-monitors contractering 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang overgangstraject systeemadvies fysio- en oefentherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie over de Regeling openbare jaarverantwoording zorgaanbieders eerstelijnszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Openbare jaarverantwoording voor zorgaanbieders in de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op vragen commissie inzake de reactie over de Regeling openbare jaarverantwoording zorgaanbieders eerstelijnszorg (Kamerstuk 34767-61)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezending NZa-rapportage over transparantie van tarieven paramedische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stand van zaken fysio- en oefentherapie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Huisartsenzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op de petitie ‘’Verscheurkalender’’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Bloedvoorziening

 26. 26

  Actualiteitenbrief Bloedvoorziening 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op verzoek commissie over het artikel “Producent mogelijk coronamedicijn Sanquin in de problemen”

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op verzoek commissie over voortgang van de uitvoering van de motie van het lid Ellemeet c.s. (Kamerstuk 29447-53)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie inzake bloeddonorselectiebeleid op basis van seksueel risicogedrag

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Toezegging gedaan tijdens het VSO Ontwikkeling bij Sanquin Plasma Products BV (SPP) op 9 december 2020 over de reorganisatie Sanquin Plasma Products BV (SPP)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Ministerieel Plan Bloedvoorziening 2021-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Bloeddonorselectiebeleid MSM

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Actualiteitenbrief bloedvoorziening 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Onderzoek toekomst bloedvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op het onderzoek van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) over de toekomst van de bloedvoorziening

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Medisch zorglandschap

 37. 37

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat toekomstige organisatie hartzorg van 17 februari 2022, over de concentratie van interventies bij patiënten met een aangeboren hartafwijking

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag van een schriftelijk overleg over Houtskoolschets acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Internetconsultatie Houtskoolschets acute zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Rapport ‘Substantieel potentieel: Schatting van de potentiële opbrengst van substitutie van zorg en inventarisatie van de benodigde voorwaarden’

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Uitvoering inhaalzorg medisch specialistische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Voortgang ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Aukje de Vries over initiatieven voor digitale en hybride zorg (Kamerstuk 31765-592)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Update Lerende evaluatie Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op de motie van de leden Van der Staaij en Ploumen over tegengaan van een verdere stapeling van zorgkosten (Kamerstuk 34104-261)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op de motie van het lid Agema over verbeterpunten om een ongecontroleerd ziekenhuisfaillissement te voorkomen (Kamerstuk 31016-327)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Stand van zaken over de uitvoering van de motie van het lid Agema over verbeterpunten om een ongecontroleerd ziekenhuisfaillissement te voorkomen (Kamerstuk 31016-327)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voortgang ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voortgang lerende evaluatie Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie op het verzoek commissie inzake stand van zaken over de zorg in Flevoland

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Onderzoeksrapport van XpertiseZorg over 'Burgers in de boardroom'

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Medisch specialistische zorg

 53. 53

  Uitvoering van twee moties die zijn aangenomen naar aanleiding van het plenaire debat Burgerinitiatief ‘Erken Fibromyalgie’ (Kamerstuk 35826)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  NZa-monitor umc’s 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Samenwerkingsovereenkomst HLA-partijen

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Monitor Zorggerelateerde Schade 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Reactie op verzoek commissie over het rapport “Zorg voor patiënten met een aangeboren hartafwijking: scenario’s voor de toekomst”

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Antwoorden op vragen commissie over het advies kwartiermaker governance van kwaliteitsregistraties'

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Reactie op verzoek commissie over de Federatie Medisch Specialisten petitie "Stem van de dokter"

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Aukje de Vries over initiatieven voor digitale en hybride zorg (Kamerstuk 31765-592)

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Reactie op moties inzake zeldzame aandoeningen

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Voortgangsrapportage Uitkomstgerichte Zorg 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Voortgang transgenderzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Reactie op de moties van de leden Bergkamp en Veldman over een geschikt model uitwerken waarin richtlijnen doorlopend worden geactualiseerd (Kamerstuk 31016-332) en van de leden Ellemeet en Van den Berg over niet bewezen effectieve zorg altijd in een onderzoeksetting leveren (Kamerstuk 29689-1112)

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Eerste voortgangsrapportage moleculaire diagnostiek

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Voortgang transgenderzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Reactie op verzoek commissie over de toename van acute hepatitis van onbekende oorzaak onder kinderen en de reeds uitgevoerde levertransplantaties in de afgelopen weken in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Mondzorg

 69. 69

  Nulmeting van het experiment geregistreerd-mondhygiënist in het BIG-register

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Stand van zaken mondzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Reactie op verzoek commissie over een reactie op de brief van PAQ Solutions m.b.t. klacht over tandartsen en onnodige behandelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Zwangerschap en geboorte

 73. 73

  Aanwijzing NZa bekostiging integrale geboortezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op brief KNOV over de oproep tot uitstel aanwijzing integrale bekostiging geboortezorg in reguliere bekostiging

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Toezeggingen gedaan tijdens het AO Zwangerschap en Geboorte van 10 december 2020 over integrale geboortezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Reactie op verzoek commissie over de petitie 'Behoud keuzevrijheid zwangeren en eerstelijns geboortezorg' door Stichting Geboortebeweging en Platform Noodalarm Geboortezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Rapportages passende bekostiging van integrale geboortezorg en perinatale sterftecijfers

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Uitvoering van de motie van de leden Van Gerven en Bergkamp over het experiment bekostiging integrale geboortezorg verlengen tot 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Vierde voortgangsrapportage Kansrijke Start

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Reactie op de motie van het lid Van den Berg over de kosten van het verlengen van Kansrijke Start tot aan het primair onderwijs (Kamerstuk 35593-13)

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Vitamine K-profylaxe beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Adviezen van de Gezondheidsraad over voeding van zwangere vrouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Stand van zaken 13-wekenecho

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Start 13-wekenecho

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Toevoeging SMA aan neonatale hielprikscreening

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Derde tranche uitbreiding neonatale hielprikscreening

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Onderzoek redenen tot niet deelname aan de NIPT

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Advies Raad van Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ‘Een eerlijke kans op gezond leven’

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Combinatietest binnen de prenatale screening

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Jaarverslag 2020 van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb)

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Duiding perinatale sterftecijfers 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Stand van zaken uitbreiding hielprikscreening 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Onderzoeksrapport positionering prenatale screening in relatie tot reguliere geboortezorg

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Voortgangsrapportage Zevenpuntenplan

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Kabinetsreactie op de tweede evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz)

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Vijfde voortgangsrapportage actieprogramma Kansrijke Start

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Onderzoeksrapport "Preconceptionele dragerschapsscreening in Nederland: gevolgen, maatschappelijk draagvlak en ethische aspecten"

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  RIVM-monitor en ZonMw-onderzoeken onbedoelde zwangerschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Evaluatie Gezondheidsraadadvies over hielprikscreening

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Structurele implementatie NIPT

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Verslag van een schriftelijk overleg over de structurele implementatie NIPT (Kamerstuk 29323-169)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 102. 102

  Stand van zaken uitbreiding van de hielprikscreening

  Te behandelen:

  Loading data