Commissiedebat : Innovatie

De vergadering is geweest

25 mei 2022
13:30 - 16:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
De spreektijd per fractie is vastgesteld op max. 5 minuten in eerste termijn.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.A.M. Adriaansens
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • H. Rahimi (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • S.J.F. van der Graaf (ChristenUnie)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • K.P. Piri (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Jaarverslag Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op de motie van het lid Lodders c.s. over beleidsvoorstellen om investeringen aan te jagen en ondernemerschap en innovatie te versterken

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Effectiviteit van parameterwijzigingen binnen de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken over de motie van de leden Verhoeven en Wiersma over een onderzoek naar inpassing van een Dutch Academic Impact Fund in een van de innovatie-instrumenten (Kamerstuk 35570-XIII-41)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Resultaten evaluatieonderzoek PPS-toeslagregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de motie van het lid Romke de Jong c.s. over erkenning van Wetsus als TO2-instelling (Kamerstuk 32637-457)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eindrapportage Verkenning procesinnovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Invulling van de motie van het lid Romke de Jong c.s. over mogelijkheden om de introductie van zonneauto's te versnellen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie op het AWTI-rapport Samen de lat hoog leggen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over Verkenning procesinnovatie door Technopolis

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitkomsten steunmaatregel R&D mobiliteitssectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Innovatiegericht Inkopen en Innovatiekrediet

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Eerste reactie kabinet inzake de Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2)-evaluatie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Oplossing financieringspositie Wetsus

  Te behandelen:

  Loading data