Inbreng feitelijke vragen : Rapport Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 20201 bij Koninkrijksrelaties en het BES fonds (Vragen aan de Algemene Rekenkamer)

De vergadering is geweest

25 mei 2022
14:00 uur
Er zijn twee inbrengen met dit Kamerstuknummer (de andere inbreng betreft vragen aan de minister).

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij Koninkrijksrelaties en het BES fonds

    Te behandelen:

    Loading data