Inbreng feitelijke vragen : Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het Jaarverslag over het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (TK 36100, XVI-2-REG) (vragen aan de Regering)

De vergadering is geweest

25 mei 2022
12:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

    Te behandelen:

    Loading data