Commissievergaderingen

Donderdag 20 mei 2021

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development meeting to be held by videoconference (tbc)

Vergadering
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Bescherming persoonsgegevens

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven

Procedurevergadering
K4 (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij EZK door de Algemene Rekenkamer (via videoverbinding)

Technische briefing
Thorbeckezaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Uitvoering van de motie van de leden Van Meenen en Tielen over de definitie "hoofdlijnen van de begroting" (Kamerstuk 31288-636)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Financiën

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Besloten gesprek met de Raad van State over de voorjaarsrapportage onafhankelijk begrotingstoezicht (via videoverbinding)

Gesprek
Troelstrazaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:30 - 13:00 uur

Onderwijsraad (videoconferentie)

Technische briefing
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids proportionaliteit (rechtsverwerkingsclausules) - aanvulling

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de verlenging van de minimale geldigheidsduur van cadeaubonnen tot twee jaar (35755)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Fiche: Richtlijnvoorstel btw-vrijstelling voor EU-organen tbv doorlevering aan derden

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Veertiende voortgangsrapportage aan van het Programma European Rail Traffic Management System (ERTMS)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Verkeersveiligheid - verplaatst naar 1 juni 2021

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

kunstcommissie

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Kunstcommissie

Vergadering
Thorbeckezaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Telecommunicatie

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op de motie van het lid Klaver over het aantal crisisplekken in de (jeugd-)ggz opschalen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Stand van zaken besluitvorming Facultatief Protocol

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (35687 en 35688-(R2151))

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reparatiewet WtBK (35811) en Ontwerpbesluit bescherming koopvaardij (32706-82)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud (35734)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet kwaliteit incassodienstverlening (35733)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

IJzeren voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen bij crises

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (TK 35787)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (TK 35785)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (TK 35786)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 15:00 - 17:00 uur

EU Defensieraad

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Verplaatsen commissiedebat Water naar 9 juni 2021 van 18.00-22.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Gesprek met dhr. Timmermans over de EU-strategie Duurzame en slimme mobiliteit (via videoverbinding)

Gesprek
Vondelingkamer

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken

Commissiedebat
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 17:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Paternotte (D66) om een kabinetsreactie n.a.v. het bericht ‘Onzekerheid over leveringen Janssen-vaccin’ te ontvangen | Uw reactie graag uiterlijk vandaag om 17.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 19:00 - 22:00 uur

Gevangeniswezen en tbs

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal