E-mailprocedure : Verplaatsen commissiedebat Water naar 9 juni 2021 van 18.00-22.00 uur

De vergadering is geweest

20 mei 2021
15:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat,
 
Tijdens de procedurevergadering van 12 mei 2021 van uw commissie is gesproken over het verplaatsen van het commissiedebat Water dat momenteel gepland staat op 10 juni 2021, 10.00 – 14.00 uur wegens de samenloop met een commissiedebat van de vaste commissie voor EZK.
 
Er is gekeken naar mogelijkheden voor verplaatsing van het commissiedebat Water, rekening houdend met de agenda’s van de bewindspersonen van IenW en LNV, de agenda van de vaste commissie voor EZK en de beschikbare zalen in het Kamergebouw. Gebleken is dat 9 juni 2021, 18.00 – 22.00 uur het enige alternatief is voor het voeren van het commissiedebat Water vóór het zomerreces.
 
Graag verneem ik uiterlijk morgen (donderdag) 20 mei a.s. om 15.00 uur (via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) of u het commissiedebat Water wenst te verplaatsen naar 9 juni 2021, 18.00-22.00 uur.
 
Bij onvoldoende steun zal het debat niet worden verplaatst.
 
Spoedig na de reactietermijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst.
 
Met vriendelijke groet,
 
Brenda Schuurkamp
Adjunct-griffier vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat
Griffier contactgroep Nederland-Frankrijk
GC Internationaal en Ruimtelijk
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Mogelijkheid tot het verplaatsen van het commissiedebat Water, dat momenteel gepland staat op 10 juni 2021 van 10.00-14.00 uur, wegens de samenloop met een commissiedebat van de vaste commissie voor EZK naar 9 juni 2021, van 18.00-22.00 uur..

    Te behandelen:

    Loading data