Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (TK 35787)

De vergadering is geweest

20 mei 2021
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

    Te behandelen:

    Loading data