E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Paternotte (D66) om een kabinetsreactie n.a.v. het bericht ‘Onzekerheid over leveringen Janssen-vaccin’ te ontvangen | Uw reactie graag uiterlijk vandaag om 17.00 uur

De vergadering is geweest

20 mei 2021
17:00 uur
Geachte (plv.) leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
 
Hierbij ontvangt u een verzoek namens het lid Paternotte (D66) naar aanleiding van het bericht ‘Onzekerheid over leveringen Janssen-vaccin’.  
Hij stelt voor om namens de commissie de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te verzoeken om uiterlijk begin volgende week een brief aan de Kamer te doen toekomen met hierin een kabinetsreactie op de gevolgen van leveringsproblemen op de vaccinatiestrategie en wat dit specifiek betekent voor een eventuele één-prikstrategie en voor de intervallen tussen een eerste en tweede dosis bij Pfizer en AstraZeneca. Zie onderstaand e-mailbericht voor het volledige verzoek. 
 
U wordt verzocht uiterlijk vandaag 20 mei 2021, om 17.00 uur aan te geven of u met dit verzoek kunt instemmen. Ik verzoek u via ‘allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht te reageren. Spoedig na afloop van de termijn van deze e-mailprocedure zal ik u informeren over de uitkomst hiervan.*
 
Met vriendelijke groeten,
Julie-Jet Bakker
Adjunct-griffier commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Griffie commissies Sociaal en Financieel
Tweede Kamer der Staten-Generaal

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: "Ponsen, C." < >
Datum: 19-05-21
Aan: Commissie VWS <cie.vws@tweedekamer.nl>
Cc: "Paternotte, J." < >
Onderwerp: verzoek e-mail procedure bericht leveringen janssen-vaccin
 
Geachte griffie,
 
Namens het lid Paternotte, zouden wij graag een e-mailprocedure willen starten om een kabinetsreactie over het bericht in het Financieel Dagblad: Onzekerheid over leveringen Janssen-vaccin (fd.nl)
In de brief van 18 mei jongstleden wordt reeds gesproken over leveringsproblemen en in het artikel wordt benoemd dat de minister vrijdag met een nieuwe tussenstand komt wat betreft de leveringen, echter toont dit bericht aan dat de leveringen voor komende periode dermate onzeker zijn dat dit van grote invloed kan zijn op de vaccinatiestrategie om zoveel als mogelijk mensen, zo snel als mogelijk te vaccineren. Uiterlijk begin volgende week zouden wij graag een kabinetsreactie willen met daarin wat de gevolgen zijn voor de vaccinatiestrategie en wat dit specifiek betekent voor een eventuele één-prikstrategie en voor de intervallen tussen een eerste en tweede dosis bij Pfizer en AstraZeneca. Immers verschijnen in de media meerdere berichten over onderzoeken over het inkorten, dan wel verlengen van intervallen.

Met vriendelijke groet,

Christiaan Ponsen
Beleidsmedewerker D66
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek e-mail procedure bericht leveringen Janssen-vaccin

    Te behandelen:

    Loading data