Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding) "Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Regel van Werkzaamheden commissie Europese Zaken dd 20 mei 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering EUZA dd 20 mei 2021

Agendapunten

2
Brievenlijst
7
10
Antwoorden op vragen commissie inzake informele Europese Raad van 7 en 8 mei 2021 en de Raad Algemene Zaken van 11 mei 2021 (Kamerstuk 21501-20-1662)

Te behandelen:

14
Stafnotitie Staat van de Europese Unie.
15
Kennisagenda - vaststelling rapporteurschappen
16
Delegatie-inzet plenaire COSAC (Via videoverbinding) - 31 mei en 1 juni 2021

Details

De notitie wordt opgenomen op de herziene agenda van deze procedurevergadering die u op dinsdag 18 mei 2021 zal ontvangen.

Voorstel: De delegatie en delegatie-inzet vaststellen.
17
Nieuwe EU voorstellen
18
Nog te ontvangen brieven

Details

Toezeggingen AO Informatievoorziening dd 15 januari 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de nieuwe De Capitani-zaak en in de brief terug te komen op de procedure van het beroep en of het kabinet voornemens is te interveniëren in deze nieuwe zaak (stand van zakenbrief ontvangen op 19 juni 2020.; afdoening is pas mogelijk nadat beroepszaak gepubliceerd is in het Publicatieblad van de EU).

Toezeggingen AO rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie dd 27 januari 2021
  • Aan minister buza - De minister zegt toe bij de Europese Commissie na te gaan hoe op dit moment inbreuken op de rechtsstaat met betrekking tot het rechtsstaatmechanisme worden bijgehouden en daarover de Kamer te informeren.

Toezeggingen commissiedebat RAZ dd 20 april 2021
  • Aan minister buza - De minister zegt toe de Kamer nader te informeren over wat er mogelijk is om van unanimiteit over te gaan naar gekwalificeerde meerderheid, zonder verdragswijziging, te ontvangen binnen één maand (gerekend vanaf 15 april 2021).
  • Aan minister buza -De minister zegt toe schriftelijk terug te komen, na overleg met gelijkgezinde landen en collegaministers, op welke benchmarks het Nederlandse demissionaire kabinet hanteert op het gebied van rechtsstaat en handelsbetrekkingen met betrekking tot de douane-unie met Turkije.

Toezeggingen commissiedebat Conferentie over de Toekomst van Europa dd 12 mei 2021
  • Aan minister buza - De Kamer ontvangt nadere informatie over de invulling van burgerparticipatie in de Conferentie over de Toekomst van Europa. Hierbij worden ook VNG en IPO betrokken. Tevens ontvangt de Kamer informatie over hoeveel Nederlandse deelnemers er op het digitaal platform zijn.
  • Aan minister buza - De Kamer ontvangt een reactie op berichtgeving van Follow the money over het niet (op tijd) toegankelijk zijn van informatie over subsidie voor evenementen in het kader van de Conferentie.
  • Aan minister buza - De Kamer ontvangt informatie over de totale kosten van de Conferentie en de Nederlandse bijdrage.

Voorstel: Ter informatie.
19
Data procedurevergaderingen sept t/m dec 2021

Details

Donderdag 16 september 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
Donderdag 7 oktober 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
Donderdag 28 oktober 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
Donderdag 11 november 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
Donderdag 25 november 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
Donderdag 9 december 11:30 - 12:30 Procedurevergadering

Voorstel: Data vaststellen.
20
Commissie agenda

Details

20-05-2021 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
31-05/01-06 -2021 LXV Plenaire COSAC-Conferentie (via videoverbinding)
10-06-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
17-06-2021 10:00 - 12:00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken dd 22 juni 2021
01-07-2021 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
15-07-2021 om 14:00 uur Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd 22-23 juli 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021 (geen vergadering)
Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Voorstel: Ter informatie.
21
Kennisagenda - Kennismarkt