Agendapunten

 1. 1

  Overzicht Commissie Regeling van werkzaamheden EU zaken d.d.20 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verslag informele videoconferentie van de leden van de Raad Algemene Zaken van 20 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Geannoteerde agenda voor de informele Europese Raad van 7 en 8 mei 2021 en de Raad Algemene Zaken van 11 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 17 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Geannoteerde agenda informele videoconferentie ministers verantwoordelijk voor EU Cohesiebeleid van 18 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Schriftelijke procedure Raadsbesluit tot sluiting Handels- en Samenwerkingsovereenkomst (HSO) en Informatiebeveiligingsovereenkomst (SIA) tussen de EU het VK

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nationale burgerbetrokkenheid gedurende de Conferentie over de Toekomst van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reglement van orde voor de Conferentie over de Toekomst van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag van de informele bijeenkomst van de Europese Raad van 7 en 8 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Geannoteerde agenda van de buitengewone Europese Raad van 24 en 25 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 17 mei 2021 (Kamerstuk 21501-02-2327)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda informele videoconferentie ministers verantwoordelijk voor EU Cohesiebeleid van 18 mei 2021 (Kamerstuk 21501-08-825)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie inzake informele Europese Raad van 7 en 8 mei 2021 en de Raad Algemene Zaken van 11 mei 2021 (Kamerstuk 21501-20-1662)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1ste kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Raadspositie Brexit Adjustment Reserve

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbod technische briefings VKC Europese Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek, gedaan tijdens commissiedebat inzake Raad Algemene Zaken van 15 april jl., over juridische kaders overgaan van unanimiteit naar gekwalificeerde meerderheid, zonder verdragswijziging bij EU-besluitvorming *

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nog te ontvangen brieven

  Toezeggingen AO Informatievoorziening dd 15 januari 2020
  • Aan minister buza - kabinetsbrief inzake de nieuwe De Capitani-zaak en in de brief terug te komen op de procedure van het beroep en of het kabinet voornemens is te interveniëren in deze nieuwe zaak (stand van zakenbrief ontvangen op 19 juni 2020.; afdoening is pas mogelijk nadat beroepszaak gepubliceerd is in het Publicatieblad van de EU).

  Toezeggingen AO rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie dd 27 januari 2021
  • Aan minister buza - De minister zegt toe bij de Europese Commissie na te gaan hoe op dit moment inbreuken op de rechtsstaat met betrekking tot het rechtsstaatmechanisme worden bijgehouden en daarover de Kamer te informeren.

  Toezeggingen commissiedebat RAZ dd 20 april 2021
  • Aan minister buza - De minister zegt toe schriftelijk terug te komen, na overleg met gelijkgezinde landen en collegaministers, op welke benchmarks het Nederlandse demissionaire kabinet hanteert op het gebied van rechtsstaat en handelsbetrekkingen met betrekking tot de douane-unie met Turkije.

  Toezeggingen commissiedebat Conferentie over de Toekomst van Europa dd 12 mei 2021
  • Aan minister buza - De Kamer ontvangt nadere informatie over de invulling van burgerparticipatie in de Conferentie over de Toekomst van Europa. Hierbij worden ook VNG en IPO betrokken. Tevens ontvangt de Kamer informatie over hoeveel Nederlandse deelnemers er op het digitaal platform zijn.
  • Aan minister buza - De Kamer ontvangt een reactie op berichtgeving van Follow the money over het niet (op tijd) toegankelijk zijn van informatie over subsidie voor evenementen in het kader van de Conferentie.
  • Aan minister buza - De Kamer ontvangt informatie over de totale kosten van de Conferentie en de Nederlandse bijdrage.

  Besluit: Ter informatie.
 20. 20

  Data procedurevergaderingen sept t/m dec 2021

  Donderdag 16 september 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
  Donderdag 7 oktober 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
  Donderdag 28 oktober 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
  Donderdag 11 november 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
  Donderdag 25 november 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
  Donderdag 9 december 11:30 - 12:30 Procedurevergadering

  Besluit: De data zijn vastgesteld.
 21. 21

  Commissie agenda

  31-05/01-06 -2021 LXV Plenaire COSAC-Conferentie (via videoverbinding)
  10-06-2021 11:30 -12:30 Procedurevergadering
  16-06-2021 10:00 - 12:00 Commissiedebat Raad Algemene Zaken dd 22 juni 2021 (commisssiedebat is verplaatst wegens activiteiten Staat van de Unie) 
  17-06-2021 10:30 - 12:00 Rondetafelgesprek Staat van de Europese Unie 
  17-06-2021 12:30 - 22:00 plenair debat Staat van de Europese Unie 
  01-07-2021 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
  15-07-2021 om 14:00 uur Schriftelijk overleg Raad Algemene Zaken dd 22-23 juli 2021
  16-09-2021 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
  07-10-2021 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
  28-10-2021 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
  11-11-2021 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
  25-11-2021 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
  09-12-2021 11:30 - 12:30 Procedurevergadering

  Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

  Besluit: Ter informatie.