Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

20 mei 2021
13:30 - 14:15 uur

Bijlagen

Deelnemers

 • M.L.J. Paul (VVD)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • C. Stoffer (SGP)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 20-05-2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten van de commissie

  • di 25-05-2021 18.00-19.00 Gesprek COVAX (nieuw ingepland)
  • wo 26-05-2021 10.00-12.00 Rondetafelgesprek Ethiopië en Myanmar (nieuw ingepland)
  • wo 26-05-2021 13.30-14.30 uur Technische briefing Algemene Rekenkamer over resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 (via videoverbinding)
  • do 27-05-2021 10.00-13.00 uur Commissiedebat Noodhulp
  • do 27-05-2021 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Slotwet, Jaarverslag en Verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer 2020
  • do 03-06-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)
  • do 17-06-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)
  • do 24-06-2021 13.00-17.00 uur Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2020
  • do 01-07-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)
  Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021 


  Nog te agenderen plenaire debatten:
  15. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
  16. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
  1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)
  12. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  18. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
  26. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
  VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01/2020)
 4. 4

  Vaststellen rapporteurs

  De volgende Leden hebben zich aangemeld als rapporteur:
  Voor het Jaarverslag 2020:
  - Paul (VVD)
  - Hammelburg (D66)

  Voor de EU-agenda voor de hervorming van de WTO:
  - Koekkoek (Volt) 
  - Paul (VVD)

  Besluit: Leden benoemd tot rapporteur. 
 5. 5

  Stafnotitie - Startnotitie Kennisagenda 2021-2022

 6. 6

  Aanbod van technische briefings voor de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verzoek ActionAid tot aanbieding petitie voor meer feministische waarden in de politiek d.d. 1 juni 2021

 8. 8

  Verzoek War Child, namens coalitie Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS), om technische briefing en rondetafelgesprek over MHPSS (geestelijke gezondheid en psychosociale steun) in ontwikkelingssamenwerking in het buitenland

 9. 9

  Afgifte vergunning voor export militair materieel naar Brazilië

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Impact COVID-19-pandemie op conflictrisico’s

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatierapport Integratie van hulp, handel en investeringen in drie partnerlanden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarrapportage beleidscoherentie voor ontwikkeling 2020-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Financieren van specifieke uitstaande betalingen van boeren en aannemers in de Palestijnse gebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Fiche: Mededeling Humanitair optreden EU

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 29 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  [EU-SIGNALERING] Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking d.d. 29 april 2021 (inbreng so 22 april)

 17. 17

  Verslag schriftelijk overleg informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 29 april 2021 (Kamerstuk 21501-02-2320)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsappreciatie Verordening van het EU Instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken Handel van 20 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  [EU-SIGNALERING] Commissiedebat d.d. 18 mei 2021 over de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 20 mei 2021

 21. 21

  Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 29 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Stafnotitie - Gesprek EU Chief Trade Enforcement Officer d.d. 17 mei 2021

 23. 23

  Initiatiefnota van de leden Van Wijngaarden en Boswijk over een gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Brief van de leden Ceder, Jasper van Dijk, Gijs van Dijk en Van der Lee inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2021Z06835 Aan minister BuHa-OS - inbreng feitelijke vragen Evaluatie Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden d.d. 22 april 2021, 22-04-2021
  2. 2021Z06466 Aan minister BuHa-OS - Stavaza uitvoering motie Weverling/Amhaouch (35570-XVII-14), 16-04-2021
  3. 2021Z06176 Aan minister BuHa-OS - raadpleging inzake mechanisme om dwangmaatregelen te voorkomen, 15-04-2021
  4. 2021Z03313 Aan minister BuHa-OS - rappelleren brief over uitvoering motie Nederlandse kleding- en textielbedrijven, 17-12-2020
  5. 2020Z22756 Aan minister BuHa-OS - appreciatie van de initiatiefnota van het lid Stoffer, 19-11-2020
  6. 2020Z11175 Aan minister BuHa-OS - appreciatie EU-voorstellen, 16-06-2020