Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 20 mei 2021
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 20 mei 2021
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 20-05-2021

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
3
Geplande activiteiten van de commissie

Details

 • di 25-05-2021 18.00-19.00 Gesprek COVAX (nieuw ingepland)
 • wo 26-05-2021 10.00-12.00 Rondetafelgesprek Ethiopië en Myanmar (nieuw ingepland)
 • wo 26-05-2021 13.30-14.30 uur Technische briefing Algemene Rekenkamer over resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 (via videoverbinding)
 • do 27-05-2021 10.00-13.00 uur Commissiedebat Noodhulp
 • do 27-05-2021 14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Slotwet, Jaarverslag en Verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer 2020
 • do 03-06-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)
 • do 17-06-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)
 • do 24-06-2021 13.00-17.00 uur Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2020
 • do 01-07-2021 13.30-14.15 uur Procedurevergadering (via videoverbinding)
Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021 


Nog te agenderen plenaire debatten:
15. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
16. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)
12. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
18. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
26. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01/2020)
4
Vaststellen rapporteurs

Details

De volgende Leden hebben zich aangemeld als rapporteur:
Voor het Jaarverslag 2020:
- Paul (VVD)
- Hammelburg (D66)

Voor de EU-agenda voor de hervorming van de WTO:
- Koekkoek (Volt) 
- Paul (VVD)

Besluit: Leden benoemd tot rapporteur. 
5
Stafnotitie - Startnotitie Kennisagenda 2021-2022
7
Verzoek ActionAid tot aanbieding petitie voor meer feministische waarden in de politiek d.d. 1 juni 2021
8
Verzoek War Child, namens coalitie Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS), om technische briefing en rondetafelgesprek over MHPSS (geestelijke gezondheid en psychosociale steun) in ontwikkelingssamenwerking in het buitenland
16
[EU-SIGNALERING] Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking d.d. 29 april 2021 (inbreng so 22 april)
20
[EU-SIGNALERING] Commissiedebat d.d. 18 mei 2021 over de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 20 mei 2021
22
Stafnotitie - Gesprek EU Chief Trade Enforcement Officer d.d. 17 mei 2021
25
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

 1. 2021Z06835 Aan minister BuHa-OS - inbreng feitelijke vragen Evaluatie Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden d.d. 22 april 2021, 22-04-2021
 2. 2021Z06466 Aan minister BuHa-OS - Stavaza uitvoering motie Weverling/Amhaouch (35570-XVII-14), 16-04-2021
 3. 2021Z06176 Aan minister BuHa-OS - raadpleging inzake mechanisme om dwangmaatregelen te voorkomen, 15-04-2021
 4. 2021Z03313 Aan minister BuHa-OS - rappelleren brief over uitvoering motie Nederlandse kleding- en textielbedrijven, 17-12-2020
 5. 2020Z22756 Aan minister BuHa-OS - appreciatie van de initiatiefnota van het lid Stoffer, 19-11-2020
 6. 2020Z11175 Aan minister BuHa-OS - appreciatie EU-voorstellen, 16-06-2020