Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 mei 2021
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • G. Wilders (PVV)
 • R. de Roon (PVV)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Regeling van werkzaamheden van de commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten van de commissie

  • do 20-05-2021 14.00 - 14.00       Inbreng verslag (wetsvoorstel)  Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan              
  • do 20-05-2021 17.00 - 20.00       Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  • wo 26-05-2021 14.45 - 15.45      Technische briefing Algemene Rekenkamer over resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 (via videoverbinding): de leden Brekelmans, Sjoerdsma, De Roon, Van der Lee (o.v.) en Simons hebben zich hiervoor aangemeld.
  • do 27-05-2021 14.00 - 14.00       Inbreng feitelijke vragen rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken      
  • do 27-05-2021 14.00 - 14.00       Inbreng feitelijke vragen Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020                           
  • do 27-05-2021 14.00 - 14.00       Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag 2020 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking
  • do 27-05-2021 14.00 - 14.00       Inbreng feitelijke vragen Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2020
  • ma 31-05-2021 14.00 - 17.00      Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Peters, Van der Staaij en Ceder over “Christenvervolging – Schapen tussen de Wolven”
  • do 03-06-2021 12.30 - 13.15       Procedurevergadering (via videoverbinding)     
  • ma 07-06-2021 10.00 - 13.00      Wetgevingsoverleg Verantwoordingsstukken Buitenlandse Zaken
  • wo 16-06-2021 14.00 - 17.00      Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  • wo 16-06-2021 19.00 - 22.00      Commissiedebat MH-17              
  • do 17-06-2021 12.30 - 13.15       Procedurevergadering (via videoverbinding)
  • do 01-07-2021 12.30 - 13.15       Procedurevergadering (via videoverbinding)
  • do 08-07-2021 10.00 - 13.00       Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

  Nog te plannen activiteiten (zie voorstellen)
  - Commissiedebat artikel-100 bijdrage aan de VN-missie MINUSMA in Mali: Na ontvangst van aanvullende artikel 100-brief (na de zomer).
  - Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar.
  Besluitwordt gepland op 2 juni 2020 van 12.00 tot 13.00 uur.
  - Rondetafelgesprek Afghanistan.
     Besluit: Na ontvangst van de door de minister toegezegde brief over de toekomstige inzet van Nederland in Afghanistan besluit de commissie over het plannen van een rondetafelgesprek Afghanistan.
  - Digitaal gesprek met Leonid Volkov, stafchef van Aleksej Navalny. 
    Besluit: Inplannen voor het zomerreces. N.B.: Dhr. Volkov heeft aangeboden om met de commissie te spreken.
  - Gesprek met de Chinese ambassadeur.
    Besluit: Gesprek opnieuw inplannen, op korte termijn.
  - Commmissiedebat over de NAVO Top. Er zijn in juni een drietal NAVO-bijeenkomsten: 1 juni NAVO Defensie ministeriële; 1 juni NAVO BuZa ministeriële; 14 juni NAVO Top.
    Besluit: 1. Voor de voorbereiding voor de ministeriële bijeenkomst op 1 juni van ministers BuZa wordt aangesloten bij het reeds geplande commissiedebat van commissie Defensie op 25 mei over de ministeriële bijeenkomst van ministers Def (aangezien de ministers eenzelfde geannoteerde agenda voor de beide ministeriële bijeenkomsten aan de Kamer hebben gestuurd). Het commissiedebat zal met een half uur worden verlengd; 2. Commissiedebat plannen met de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over het verslag van de ministeriële bijeenkomsten en de geannoteerde agenda voor de NAVO Top van 14 juni.

  Nog te plannen plenaire debatten:
  29. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
  39. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (minister BuZa),  staatssecretaris J&V)
  9.  Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
  16. 
  Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
  64. Dertigledendebat over Europese subsidies die niet zijn besteed aan natuur- en milieuprojecten (Maeijer) (minister BuZa)
  65. Dertigledendebat over het oplopende geweld in Israël en Palestina (Jasper van Dijk) (minister BuZa)
 4. 4

  Aanbod van de minister van Buitenlandse Zaken om technische briefings te laten verzorgen aan de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verzoek van de vriendschapsgroep met Nederland van het parlement van Mongolië om (virtueel) gesprek met leden van de commissie over bilaterale samenwerking en interparlementaire uitwisseling.

 6. 6

  Voorstel Amnesty International voor (video)gesprek over de positie van arbeidsmigranten in Qatar (m.b.t de bouw van WK-faciliteiten), de hervormingen van het arbeidssysteem en de problemen in de uitvoering en handhaving hiervan

 7. 7

  Verzoek Palestijnse missie in Den Haag voor (digitaal) gesprek

 8. 8

  Diplomatieke nota ambassade Koeweit dd. 24 feb 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het rapport International Commission of Inquiry for Mali

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toestemming voor een technische briefing over de uitzending van extra militairen naar Afghanistan als onderdeel van de NAVO-missie Resolute Support

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording vragen commissie over aanvullende artikel 100-inzet Resolute Support missie Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toestemming voor een technische briefing over de inzet van aanvullende force protection-capaciteit in Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onvoorzien eerder vertrek extra militairen naar Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op de motie van de leden Sjoerdsma en Karabulut over de eis van een redelijke termijn schrappen voor kinderen van geëxecuteerde Indonesische mannen (Kamerstuk 35570-V-41)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsreactie ten aanzien van de evaluatie van het Politieke Partijen Programma (NPPP) van het Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kabinetsreactie op Initiatiefnota van het lid van Raan: “Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede”

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie om geïnformeerd te worden wanneer het bezoek van de President van Suriname aan Nederland plaats zal vinden

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nederlandse deelname aan de Britse Carrier Strike Group

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rapportage 2020 - Internationale Mensenrechtenprocedures

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de invloed van de recente ontwikkelingen in China en de uitspraak van de Kamer over de situatie in Xinjang op de huidige Nederland-China strategie en welke beleidswijzigingen hieruit volgen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie om een aanvullende artikel 100-brief te ontvangen over de missie in Mali.

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Politieke en humanitaire situatie in Jemen, inclusief de behandeling van de moties Ploumen c.s. (Kamerstuk 32735-297) en Karabulut (Kamerstuk 35570 V-34)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 mei 2021, over over het oplopende geweld in Israël en Palestina

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Lijsten van verdragen in voorbereiding met als peildatum 1 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 26 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken van 19 april 2021 (digitaal)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 10 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op het verzoek van de commissie om nadere informatie over de ‘nationale exercitie’ in het fiche over het EU-voorstel op het gebied van multilateralisme

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 10 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 10 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 27 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Openstaande schriftelijke verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2021Z06546 Aan ministers Buza en Def - verzoek toezending aanvullende artikel 100-brief missie Mali 20-04-2021 (in brief van 12 mei 2021 laat minister weten de brief na het zomerreces aan de Kamer te zullen sturen)
  2021Z06400 Aan minister Buza - Kabinetsappreciatie mededeling HV en de Europese Commissie inzake EU-Turkije relaties  19-04-2021
  2021Z06448 aan minister BuZa- invloed van de recente ontwikkelingen in China en de uitspraak van de Kamer over de situatie in Xinjang op de huidige Nederland-China strategie  19-04-2021 (uitstelbrief ontvangen)
  2021Z06380 Aan minister BuZa - Kabinetsappreciatie op het verslag van de Hoge Vertegenwoordiger en de Europese Commissie over de politieke en economische ontwikkelingen in Hongkong in 2020 19-04-2021
  2021Z06454 Aan minister Buza - Nederlandse inzet voor de NAVO-top 19-04-2021