Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan

De vergadering is geweest

20 mei 2021
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Goedkeuring van de op 17 juli 2018 te Tokio tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds (Trb. 2018, 171)

    Te behandelen:

    Loading data