Commissievergaderingen

Donderdag 2 oktober 2008

Europese Zaken

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

EU-sportbeleid (incl. homegrown players rule, FIFA/UEFA bepalingen etc.)

Technische briefing
Statenlokaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Visserij, WORDT VOORTGEZET

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

ICT-projecten Rijksoverheid

Algemeen overleg
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Jaarverslag Toegangscommissie Evaluatie Afgedane Strafzaken 2007

Algemeen overleg
Troelstrazaal

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 10:15 - 11:00 uur

Procedurevergadering Rijksuitgaven

Procedurevergadering
(besloten)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 10:30 - 12:30 uur

Toezicht en Handhaving VW

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:45 - 11:45 uur

Gesprek met een delegatie van Roundtable Worldconnectors.

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

EU jeugdbeleid

Technische briefing
Statenlokaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:00 - 13:00 uur

Rondetafelgesprek ontwerprichtlijn m.b.t. grensoverschrijdende gezondheidszorg

Gesprek
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering Europese Zaken

Procedurevergadering
van Someren-Downerzaal

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Huisvestingswet (mogelijkheid van bestuurlijke boete voor enkele overtredingen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Rondetafelgesprek Indonesië

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Aansturing en functioneren ProRail

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 13:15 - 13:30 uur

LTO Nederland, Actieplan Mest en Mineralen

Petitie

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Staatsbosbeheer (UITGESTELD tot 8 oktober 2008)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Derde evaluatie Wet Bopz

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nota n.a.v. het verslag en nota van Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg i.v.m. de elektronische informatieuitwisseling in de zorg

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Communicatiecampagne AOW-partnertoeslag

Inbreng schriftelijk overleg

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

31522 - Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

vmbo

Algemeen overleg
Statenlokaal

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

31539 (R1865) - Goedkeuring van het voornemen tot intrekking van voorbehouden bij een aantal verdragen en protocollen inzake de bestrijding van terrorisme

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - n.n.b. uur

Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratieinkomen (Aanpassingswet basisregistratie inkomen)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

31518 - Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Inbreng verslag Verdrag inzake het onderzoek en de stempeling van edelmetalen werken alsmede wijz. van de Waarborgwet 1986

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

E-overheid

Algemeen overleg
Geannuleerd

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Groei op spoor/Capaciteitstoedeling spoor/dienstregeling 2009

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 16:30 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - n.n.b. uur

Wetsvoortel ter goedkeuring van het verdrag tot herziening van het Benelux verdrag.

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Geannuleerd

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Mestbeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Justitie

Tijd vergadering 18:00 - 19:30 uur

Werkgroep verwevenheid onder- en bovenwereld

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 19:00 - 20:00 uur

AO Biotechnologie (voortzetting AO 11 september jl.)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal