Algemeen overleg : Toezicht en Handhaving VW

De vergadering is geweest

2 oktober 2008
10:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Verkeer en Waterstaat

HERZIENE CONVOCATIE

(datum gewijzigd; was 25/9)

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.M.P.S. Eurlings
  minister van Verkeer en Waterstaat
 • J.C. Huizinga-Heringa
  staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat

Agendapunten

 1. 1

  aanbieding Jaarplan 2008 Inspectie Verkeer en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Visiedocument Luchtvaartoperationele bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding van de rapportage over de effecten van de implementatie EU Richtlijn (2003/42/EG)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding van de brochure Veiligheidsstatistieken burgerluchtvaart 1993-2007

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voortgangsrapportage van de beleidsagenda Luchtvaartveiligheid 2007

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag 2007 Inspectie Verkeer en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kennisbehoud zeevaart IVW i.v.m. overdracht taken

  Te behandelen:

  Loading data