Inbreng verslag (wetsvoorstel) : 31522 - Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening

De vergadering is geweest

2 oktober 2008
14:00 uur
Commissie: Justitie

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (“de betekening en de kennisgeving van stukken”), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/ 2000 (PbEU L 324/79)

    Te behandelen:

    Loading data