Algemeen overleg : Jaarverslag Toegangscommissie Evaluatie Afgedane Strafzaken 2007

De vergadering is geweest

2 oktober 2008
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.M.H. Hirsch Ballin
  minister van Justitie

Deelnemers

 • J.M.A.M. de Wit (SP)
 • F. Teeven (VVD)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • R. de Roon (PVV)
 • N. Azough (GroenLinks)
 • A. Pechtold (D66)
 • A.J.M. Heerts (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op het jaarverslag van de Toegangscommissie Evaluatie Afgedane Strafzaken 2007

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanbieding van het rapport Versterking van de cassatierechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  WODC-evaluatieraport 'De CEAS aan het werk'

  Te behandelen:

  Loading data