Procedurevergadering : Procedurevergadering Europese Zaken

De vergadering is geweest

2 oktober 2008
11:30 - 12:30 uur
Locatie: van Someren-Downerzaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Mededelingen

  Op 24 oktober a.s. organiseren de Franse Senaat en het Comite van de Regio's een subsidiariteitsconferentie te Parijs. Een convocatie volgt. De Leden Waalkens en Ten Broeke melden geinteresseerd te zijn.

   

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Vaststelling besluitenlijst d.d. 11 september 2008

  Voor kennisgeving aangenomen.
 4. 4

  Goedkeuring van de op 15 oktober 2007 te Luxemburg totstandgekomen Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2007, 224); nota naar aanleiding van het verslag

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Overzicht vergoedingen Europarlementariërs

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  RAZEB

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Staat van de Europese Unie 2008-2009

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport “Primus inter pares Een evaluatie van het Nederlands EU-voorzitterschap 2004”

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Werkprogramma 2009-2011 van de commissie voor de Rijksuitgaven

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Plenaire COSAC 2-4 november a.s. te Parijs

  De delegatie van de Tweede Kamer bestaat uit de Leden Van Bommel (vz), Ormel, Ten Broeke. Een vierde delegatieplaats is nog beschikbaar. Tijdens uw procedurevergadering van 23 oktober a.s. wordt op basis van de uitkomsten van de beraadslagingen van de (ambtelijke) COSAC-werkgroep de inzet van de Tweede Kamer bepaald. Jan Nico Overbeeke zal aanwezig zijn om de uitkomsten toe te lichten. Op dinsdag 28 oktober is een overleg gepland met de voltallige delegatie, d.w.z. inclusief de Eerste Kamerleden.
 11. 11

  Werkbezoeken commissie EUZA

  Het werkbezoek aan Brussel vindt plaats op 1 december 2008, eventueel met briefingsdiner door PV-EU op 30 november. Een convocatie volgt. Data voor werkbezoek aan Turkije zijn bevestigd (krokusreces, maandag 23 t/m 27 februari 2009). Een convocatie volgt. T.z.t. wordt een delegatieoverleg gepland ter bepaling programma en gespreksthema's.

 12. 12

  Kamerbrede EU-agenda

  De kamerbrede EU-agenda vindt u op Plein 2.

  NB ten behoeve van het publiek staat deze agenda ook op internet: http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/EU/sub/EU_activiteiten_commissies_Tweede_Kamer.jsp

 13. 13

  BNC-fiches

  Met de invoering van Parlis worden de brieven van de regering met BNC-fiches opgeknipt en ter behandeling naar de betrokken vakcommissies gestuurd. Ter kennisname treft u hieronder de BNC-fiches die de Kamer recent heeft ontvangen en die door de staf Europese Zaken van een advies of (korte) toelichting zijn voorzien.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Rondvraag

  Besloten wordt de nieuwe coordinator subsidiariteit/proportionaliteit en de voorzitter van de BNC uit te nodigen voor een technische briefing in november over de structuur, inhoud en tijdigheid van BNC-fiches.