Algemeen overleg : Groei op spoor/Capaciteitstoedeling spoor/dienstregeling 2009

De vergadering is geweest

2 oktober 2008
15:30 - 17:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Verkeer en Waterstaat

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.M.P.S. Eurlings
  minister van Verkeer en Waterstaat

Agendapunten

 1. 1

  Voortgangsrapport Kabinetsambities Spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Doorberekening van reserveringskosten als instrument om het onnodig aanvragen van treinpaden te voorkomen (Motie Roemer, 29 893, nr. 57)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Capaciteitsverdelingsproces 2009

  Te behandelen:

  Loading data