Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Nota n.a.v. het verslag en nota van Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg i.v.m. de elektronische informatieuitwisseling in de zorg

De vergadering is geweest

2 oktober 2008
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg (31 466, nr. 8 en 9)

    Te behandelen:

    Loading data