Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Inbreng verslag Verdrag inzake het onderzoek en de stempeling van edelmetalen werken alsmede wijz. van de Waarborgwet 1986

De vergadering is geweest

2 oktober 2008
14:00 uur
Commissie: Economische Zaken (2008-2010)

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Goedkeuring van de op 9 januari 2001 te Genève tot stand gekomen wijzigingen van het op 15 november 1972 te Wenen tot stang gekomen Verdrag inzake het onderzoek en de stempeling van edelmetalen werken, met bijlagen (Trb. 2004, 192 en Trb. 2005, 156), alsmede wijziging van de Waarborgwet 1986 om het waarborgen van het edelmetaal palladium mogelijk te maken

    De staf geeft u in overweging een blanco verslag uit te brengen

    Te behandelen:

    Loading data