Algemeen overleg : Derde evaluatie Wet Bopz

De vergadering is geweest

2 oktober 2008
14:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten

Spreektijd maximaal 7 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A. Klink
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • E.M.H. Hirsch Ballin
  minister van Justitie

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.E. Smeets (PvdA)
 • A. van Miltenburg (VVD)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • F. Joldersma (CDA)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie)
 • M. Agema (PVV)
 • C.C.M. Vendrik (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Aanbieding derde evaluatierapport

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Kabinetsstandpunt over de derde evaluatie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding van het evaluatierapport observatiemachtiging

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Brief van de minister van Justitie d.d. 23 september 2008 inzake voortgangsrapportage totstandkomingsproces nieuwe wettelijke regeling ter vervanging van de Wet bopz (25 763, nr. 12)

  Te behandelen:

  Loading data