Procedurevergadering : Procedurevergadering Rijksuitgaven

De vergadering is geweest

2 oktober 2008
10:15 - 11:00 uur

HERZIEN

i.v.m. correctie besluit agendapunt 3 (was inbreng feitelijke vragen)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  Ch.B. Aptroot (VVD)
 • S.A. Blok (VVD)
 • M.L. (Mei Li) Vos (PvdA)
 • A.P.M. Luijben (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Planning ARK-publicaties tweede helft 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  ARK rapport 'Belastingen als beleidsinstrument. Terugblik 2008'

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Alerteringssysteem terrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Verzoekonderzoek aan ARK naar vergoedingen aan Nederlanders werkzaam bij Nederlandse organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  ARK rapport 'Publieke omroep in beeld, Financiering, bedrijfsvoering en toezicht '

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verzoek tot het doen van onderzoek door de Algemene Rekenkamer inzake tariefregulering van netwerkbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  ARK rapport 'Topsport in Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Inventarisatie agendapunten voor het periodiek overleg met het college van de Algemene Rekenkamer

 10. 10

  Reactie aan Algemene Rekenkamer inzake behoeftestelling vervanging F16

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatie pilot baten-lastenstelsel LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  ARK achtergrondstudie 'Goed bestuur in overleg'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Inkomend buitenlands werkbezoek Rekenkamer Tunesiƫ op 28 oktober 2008 (13.30 - 14.00 uur)

  Op dinsdag 28 oktober komt een Tunesische delegatie bestaande uit mevr. Faiza Kéfi, president Courts des Comptes, en haar medewerkers dhr. Nourredine Zaouali en dhr. Houcine Ben Haj Messaoud graag om 13.30 uur naar de Tweede Kamer voor een gesprek met de commissie voor de Rijksuitgaven. Aansluitend zou er ambtelijk nog toelichting en discussie met de delegatie kunnen zijn tot 14.45 uur. Voertaal is Engels.