Inbreng verslag (wetsvoorstel) : 31539 (R1865) - Goedkeuring van het voornemen tot intrekking van voorbehouden bij een aantal verdragen en protocollen inzake de bestrijding van terrorisme

De vergadering is geweest

2 oktober 2008
14:00 uur
Commissie: Justitie

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Goedkeuring van het voornemen tot intrekking van voorbehouden bij een aantal verdragen en protocollen inzake de bestrijding van terrorisme

    Te behandelen:

    Loading data