Petitie : LTO Nederland, Actieplan Mest en Mineralen

De vergadering is geweest

2 oktober 2008
13:15 - 13:30 uur
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Bijlage

Deelnemers

  • B.J. van der Vlies (SGP)
  • J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD)
  • Voorzitter
    J.J. Atsma (CDA)
  • L. Jacobi (PvdA)

Agendapunten

  1. 1

    Actieplan Mest en Mineralen van LTO Nederland