Algemeen overleg : AO Biotechnologie (voortzetting AO 11 september jl.)

De vergadering is geweest

2 oktober 2008
19:00 - 20:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

HERZIENE CONVOCATIE (3)

i.v.m. actualisering agenda

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • G. Verburg
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • J.M. Cramer
  minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Deelnemers

 • B.J. van der Vlies (SGP)
 • E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie)
 • H.J. Ormel (CDA)
 • H.E. Waalkens (PvdA)
 • C.C.M. Vendrik (GroenLinks)
 • H.J. Polderman (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Resultaten praktijktoets co-existentie 2006-2007

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  COGEM-signalering 'Perspectieven van gg-gewassen voor een duurzame landbouw'

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Markttoelating van een genetisch gemodificeerde aardappel

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Franse rapport GGO-mais MON810

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken motie Waalkens 31200 XIV, nr. 116, restschadefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Laatste stand van zaken restschadefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Onderzoek ggo's in biologische diervoeders

  Te behandelen:

  Loading data