Inbreng verslag (wetsvoorstel) : 31518 - Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade

De vergadering is geweest

2 oktober 2008
14:00 uur
Commissie: Justitie

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade)

    Te behandelen:

    Loading data