Gesprek : Gesprek met een delegatie van Roundtable Worldconnectors.

De vergadering is geweest

2 oktober 2008
10:45 - 11:45 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Aanwezig:
De heer Ruud Lubbers, co-chair Worldconnectors
Mevrouw Sylvia Borren, co-chair Worldconnectors
De heer Jos van Gennip, Worldconnector
De heer Herman Mulder, Worldconnector
Mevrouw Sayida Vanenburg, Worldconnector
Mevrouw Tineke Lambooy, Worldconnector
De heer Henny Helmich, Worldconnector en directeur NCDO
Mevrouw Alide Roerink, adviseur Internationaal NCDO en projectleider Worldconnectors

Bijlage