Algemeen overleg : Mestbeleid

De vergadering is geweest

2 oktober 2008
16:30 - 18:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

HERZIENE CONVOCATIE (2)

i.v.m. aanvulling agenda (punten 4-6)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • G. Verburg
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • J.M. Cramer
  minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.J. Atsma (CDA)
 • G.P.J. Koopmans (CDA)
 • J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD)
 • H.E. Waalkens (PvdA)
 • B.J. van der Vlies (SGP)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • H.J. Polderman (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Gasvormige verliezen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Stand van zaken moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Ontwerpregeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Brief met stand van zaken aanvragen en toekenningen op grond van de 50%-regeling, specifiek voor de pluimvee en varkenshouderij, en een overzicht van rechtszaken die spelen of hebben gespeeld in dit verband

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Artikel Boerderij Mestbemonstering

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vertaling rapport review denitrificatiestudie

  Te behandelen:

  Loading data