Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wetsvoortel ter goedkeuring van het verdrag tot herziening van het Benelux verdrag.

2 oktober 2008
16:00 - 13:59 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Goedkeuring van het op 17 juni 2008 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (Trb. 2008, 135)

    Te behandelen:

    Loading data