4 maart 2020

Debat over het programma gehandicaptenzorg Volwaardig leven

4 maart 2020, debat - Krijgen mensen die intensieve zorg nodig hebben, goede hulp en begeleiding? Worden hun naasten voldoende ondersteund? En zijn er genoeg plekken voor mensen met de zwaarste zorgbehoefte? De Kamer debatteert met minister De Jonge (Volksgezondheid) over het programma Volwaardig leven.

lees meer
4 maart 2020

Wet versterken positie mbo-studenten besproken

3 maart 2020, wetsvoorstel – Minister Van Engelshoven (Onderwijs) wil de positie van mbo-studenten versterken. De Kamer debatteert over haar wetsvoorstel dat daarvoor een aantal maatregelen bevat.

lees meer
3 maart 2020

DENK vraagt naar uitspraak kantonrechter inzake slopen woningen

3 maart 2020, mondelinge vragen - Een huurovereenkomst opzeggen vanwege nieuwbouwplannen zonder bewoners een goed alternatief te bieden? Dat mag niet, oordeelde de kantonrechter in Rotterdam recent. Azarkan (DENK) is blij met de uitspraak en vraagt naar de kabinetsvisie.

lees meer
3 maart 2020

50PLUS vraagt naar de rekenrente

3 maart 2020, mondelinge vragen - Van Brenk (50PLUS) wil het fijne weten van geruchten over het afschaffen van de rekenrente. Daarover voelt ze minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de tand.

lees meer
3 maart 2020

D66 stelt vragen over de handel in lichaamsdelen

3 maart 2020, mondelinge vragen - Een commercieel bedrijf vraagt mensen om na hun dood hun lichaam aan de wetenschap te doneren en verkoopt de lichaamsdelen vervolgens door. Den Boer (D66) vraagt minister Knops (Binnenlandse Zaken) of dit wettelijk is toegestaan.

lees meer
3 maart 2020

GroenLinks vraagt naar dwangsommen door te lange procedures bij IND

3 maart 2020, mondelinge vragen - Zes maanden staan er voor behandeling van een asielprocedure. Maar die termijn wordt steeds vaker overschreden, waardoor de IND hoge dwangsommen moet betalen. Van Ojik (GroenLinks) vraagt staatssecretaris Broekers (Asiel) om opheldering

lees meer
21 februari 2020

Wijziging Tabaks- en rookwarenwet ter uitbreiding rookverbod

20 februari 2020, wetsvoorstel - Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) doet voorstellen om het rookverbod uit te breiden. De Kamer debatteert met hem over het wetsvoorstel dat dit regelt, en over andere mogelijkheden om roken terug te dringen.

lees meer
21 februari 2020

Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

20 februari 2020, wetsvoorstel - Een evaluatie is aanleiding voor het aanpassen van de wet die de positie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid regelt. De Kamer debatteert hierover met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

lees meer
21 februari 2020

Debat over afgeblazen verhuizing marinierskazerne naar Vlissingen

20 februari 2020, debat - De verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen gaat niet door. De Kamer is kritisch over het handelen van staatssecretaris Visser (Defensie) en wil compensatie voor de Zeeuwen

lees meer
20 februari 2020

Kamer bespreekt tekort aan woningen

19 februari 2020, debat - Wat doet het kabinet om het grote tekort aan woningen in Nederland zo snel mogelijk op te lossen? De Kamer debatteert met minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen).

lees meer
20 februari 2020

Debat over leraren

19 februari 2020, debat - Hoe ontwikkelt het lerarentekort zich? Krijgen leraren een goede cao? Zijn de problemen in de steden groter? Over dit soort vragen debatteert de Kamer met de ministers Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Van Engelshoven (Onderwijs).

lees meer
19 februari 2020

Debat over de buitengewone Europese top van 20 februari 2020

18 februari 2020, debat - Hoe ziet de toekomst van de Europese Unie eruit na de brexit? De regeringsleiders spreken tijdens een buitengewone Europese top over de EU-begroting voor de komende zeven jaar. De Kamer debatteert over de Nederlandse inzet met minister-president Rutte.

lees meer
18 februari 2020

SP vraagt naar stopzetten voorlopige teruggave

18 februari 2020, mondelinge vragen - Leijten (SP) vraagt staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) waarom de Belastingdienst zonder waarschuwing de voorlopige teruggave van tienduizenden mensen heeft stopgezet.

lees meer
18 februari 2020

VVD vraagt naar mbo'ers die zonder diploma gelokt worden door bedrijven

18 februari 2020, mondelinge vragen - Mbo-studenten worden steeds vaker door bedrijven in dienst genomen voordat zij hun diploma behalen. Smals (VVD) wil dat minister Van Engelshoven (Onderwijs) hier maatregelen tegen neemt.

lees meer
18 februari 2020

CDA vraagt naar vertrek Oekraïense MH17-aanklagers

18 februari 2020, mondelinge vragen - In Oekraïne zijn zes officieren van justitie die aan de MH17-zaak werkten uit hun functie ontheven. Van Dam (CDA) vraagt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wat dit betekent voor de continuïteit van het MH17-strafproces.

lees meer

vorige 15 resultaten12345...152volgende 15 resultaten