Debatten in het kort

Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing

11 mei 2023, wetsvoorstel – Een wetswijziging moet het makkelijker maken om mishandeling en verwaarlozing van dieren te bestrijden. De Kamer debatteert erover met de ministers Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) en Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur

19 april, wetsvoorstel – Een transitiefonds moet ervoor zorgen dat de landbouw duurzamer wordt en dat het beter gaat met de natuur. De Kamer debatteert met minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) over de tijdelijke wet die de instelling van dit fonds regelt.

Verdragen over rechtshulp en uitlevering met de Emiraten

18 april 2023, wetsvoorstellen - Minister Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) vraagt de Kamer om goedkeuring van twee verdragen met de Verenigde Arabische Emiraten. In de verdragen gaat het om wederzijdse rechtshulp in strafzaken en om uitlevering.

Donorgegevens kunstmatige bevruchting

12 april, wetsvoorstel – Er komen nieuwe regels voor spermadonoren, waardoor de belangen van donorkinderen beter geborgd worden. De Kamer debatteert hierover met minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).