• 27 juni

  Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

  26 juni 2019, wetsvoorstel - Uiterlijk 1 januari 2030 is het verboden om kolen te gebruiken om elektriciteit op te wekken. De Kamer bespreekt het wetsvoorstel hierover van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

 • 26 juni

  Debat over het vasthouden in Turkije van de Eindhovense SP-fractievoorzitter

  26 juni 2019, debat - Er zijn zorgen over het vasthouden door Turkije van de SP-fractievoorzitter in de Eindhovense gemeenteraad. De Kamer debatteert met minister Blok (Buitenlandse Zaken) over wat Nederland kan doen.

 • 26 juni

  Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s

  25 juni 2019, debat - Wat te doen met jihadisten die willen terugkeren uit voormalig IS-gebied? Hoe moeten zij worden berecht? De Kamer debatteert erover met de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Blok (Buitenlandse Zaken).

 • 25 juni

  ChristenUnie stelt vragen over gevangenen in Uruzgan

  25 juni 2019, mondelinge vragen - Voordewind (ChristenUnie) vraagt minister Blok (Buitenlandse Zaken) wat er is gebeurd met door Nederland aan de Afghaanse veiligheidsdienst overgedragen gevangenen.

 • 25 juni

  PvdD vraagt naar Mercosur-deal

  25 juni 2019, mondelinge vragen - Een Mercosur-deal moet er niet komen, stelt Thieme (Partij voor de Dieren), omdat die slecht is voor dier en milieu. Volgens minister Blok (Buitenlandse Zaken) levert zo'n akkoord juist voordelen op.

 • 25 juni

  SP stelt vragen over storing bij landelijke noodnummers

  25 juni 2019, mondelinge vragen - Door een storing bij KPN waren op 24 juni jongstleden de landelijke noodnummers urenlang onbereikbaar. Van Raak (SP) vraagt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om opheldering.

 • 21 juni

  Debat over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof

  20 juni 2019, debat - De Kamer bespreekt met de ministers Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Ollongren (Binnenlandse Zaken) de gevolgen van de Raad van State-uitspraak over stikstofuitstoot.

 • 21 juni

  Kamer debatteert over de Wet straffen en beschermen

  20 juni 2019, wetsvoorstel - Met de nieuwe Wet straffen en beschermen wil minister Dekker (Rechtsbescherming) de belangen van enerzijds gedetineerden en anderzijds slachtoffers en samenleving beter met elkaar in balans brengen.

 • 20 juni

  Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

  19 juni 2019, wetsvoorstel - Volgens het nieuwe pensioenakkoord stijgt de AOW-leeftijd minder snel. De Kamer spreekt met minister Koolmees (Sociale Zaken) over wetgeving die dit mogelijk moet maken.

 • 20 juni

  Debat over het pensioenakkoord

  19 juni 2019, debat - Na negen jaar onderhandelen bereikten kabinet en sociale partners een principeakkoord over een vernieuwd pensioenstelsel. De Kamer bespreekt de hoofdlijnen met minister Koolmees (Sociale Zaken) in aanwezigheid van premier Rutte.

 • 19 juni

  Debat over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

  19 juni 2019, debat - Lange wachttijden voor medische beoordelingen, ICT-problemen en een reorganisatie. De Kamer spreekt met minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) over de situatie bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

 • 19 juni

  Debat over de Europese top van 20 en 21 juni

  18 juni 2019, debat - De Europese regeringsleiders komen op 20 en 21 juni aanstaande bijeen in Brussel. De Kamer debatteert met minister-president Rutte over zijn inzet op die top.

 • 18 juni

  DENK vraagt naar fouten VN bij aanpak Rohingya-crisis

  18 juni 2019, mondelinge vragen - De VN hebben gefaald bij de bescherming van de Rohingya, constateert Kuzu (DENK). Hij wil een vredesmissie. Die komt er waarschijnlijk niet, zegt minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

 • 18 juni

  VVD stelt vragen over uitzetbeleid

  18 juni 2019, mondelinge vragen - Becker (VVD) wil dat staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) maatregelen neemt om het Nederlandse uitzetbeleid effectiever te maken.

 • 18 juni

  CDA vraagt naar massale inzet van banken op digitalisering

  18 juni 2019, mondelinge vragen - Ronnes (CDA) vraagt minister Hoekstra (Financiën) naar zijn mening over het feit dat banken zich steeds meer richten op digitalisering van het geldverkeer.

vorige 15 resultaten12345...136volgende 15 resultaten