• 18 juni

  SP vraagt naar uitspraken Rutte over lonen

  18 juni 2019, mondelinge vragen - De winstbelastingverlaging voor grote bedrijven gaat misschien niet door als de cao-lonen niet genoeg stijgen. Dat zei premier Rutte onlangs. Wanneer voegt hij de daad bij het woord, vraagt Marijnissen (SP).

 • 14 juni

  Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

  13 juni 2019, wetsvoorstel - Ernstige verkeersdelicten waarmee de veiligheid van anderen in gevaar wordt gebracht, moeten strenger worden bestraft. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil roekeloos gedrag in het verkeer harder aanpakken.

 • 14 juni

  Debat over de belastingplicht van multinationals

  13 juni 2019, debat - Betalen multinationals in Nederland wel hun eerlijke deel aan belastingen? Hierover debatteert de Kamer met staatssecretaris Snel (Financiën).

 • 13 juni

  Debat over rechtspositie medewerkers openbaar onderwijs

  13 juni 2019, wetsvoorstel - Er komt een einde aan de verschillende rechtspositieregels in het onderwijs. VVD en D66 stellen nog twee extra wijzigingen voor aan minister Van Engelshoven (Onderwijs).

 • 13 juni

  Kamer debatteert over de invoering van de Wzd-functionaris

  12 juni 2019, wetsvoorstel - Naast artsen mogen ook gedragskundigen gaan besluiten over dwangzorg voor dementerenden en verstandelijk gehandicapten. Dit wil minister De Jonge (Volksgezondheid) regelen met een aanpassing van onder meer de Wet zorg en dwang.

 • 12 juni

  Debat over vrouwen die geïntimideerd worden door demonstranten bij abortusklinieken

  11 juni 2019, debat - Wanneer gaat het recht op demonstratie over in intimidatie tegen vrouwen die kiezen voor abortus? De Kamer debatteert over die vraag met minister De Jonge (Volksgezondheid).

 • 12 juni

  VVD vraagt naar het ophalen van kinderen uit IS-gebied

  11 juni 2019, mondelinge vragen - Twee Nederlandse weeskinderen zijn opgehaald uit een Syrisch gevangenkamp. Bosman (VVD) vraagt minister Blok (Buitenlandse Zaken) of hij zijn beleid om geen kinderen uit IS-gebied te halen heeft aangepast.

 • 12 juni

  PvdA vraagt naar het toenemend aantal pinstoringen

  11 juni 2019, mondelinge vragen - Nijboer (PvdA) wil van minister Hoekstra (Financiën) weten of het betalingsverkeer in Nederland goed functioneert.

 • 12 juni

  D66 vraagt naar bezorgdheid artsen om opmars crowdfunding

  11 juni 2019, mondelinge vragen - Raemakers (D66) vraagt minister Bruins (Medische Zorg) om de risico's van medisch crowdfunden onder de aandacht te brengen.

 • 12 juni

  Debat over misbruik van het elektronisch toezicht

  12 juni 2019, debat - Hoe veilig en effectief is elektronisch toezicht via een enkelband? De Kamer debatteert met minister Dekker (Rechtsbescherming).

 • 7 juni

  Verantwoordingsdebat over het jaar 2018

  6 juni 2019, debat - Wat is er in 2018 gebeurd met het overheidsbudget? Premier Rutte en de ministers Hoekstra (Financiën) en minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) leggen verantwoording af.

 • 6 juni

  Debat over brief Kinderombudsman inzake hulp kwetsbare kinderen en jongeren

  5 juni 2019, debat - De Kinderombudsman heeft met een brief aandacht gevraagd voor problemen bij de hulp voor kwetsbare kinderen en jongeren. De Kamer debatteert hierover met minister De Jonge (Volksgezondheid).

 • 6 juni

  Debat over uitstellen presentatie doorrekening klimaatakkoord

  5 juni 2019, debat - Vertraagde premier Rutte de publicatie van cijfers over het hoofdlijnenvoorstel voor het klimaatakkoord? Hij spreekt daarover met de Kamer. Ook minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is aanwezig.

 • 5 juni

  Wet fiscale arbitrage

  5 juni 2019, wetsvoorstel - In welk land moet een persoon of bedrijf belasting betalen? Geschillen hierover moeten via arbitrage opgelost worden, zo regelt een Europese richtlijn. De Kamer debatteert hierover met staatssecretaris Snel (Financiën).

 • 5 juni

  Debat over gevolgen gaswinning Groningen

  4 juni 2019, debat - Na weer een aardbeving debatteert de Kamer met premier Rutte, minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken over de aanpak van de Groningse problemen.

vorige 15 resultaten12345...136volgende 15 resultaten