Debatten in het kort

Begroting OCW afgerond

18 januari 2024, begroting – De Kamer debatteert met minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) en staatssecretaris Gräper (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) over de OCW-begroting.

Wet toekomst pensioenen

17 januari 2024, debat - De Kamer spreekt met minister Schouten (Pensioenen) over de stand van zaken rond de invoering van de Wet toekomst pensioenen.

Wijziging van de Vreemdelingenwet

17 januari 2024, wetsvoorstel – Staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) wil meer mogelijkheden creëren om criminele vreemdelingen uit te zetten die in Nederland zijn geboren of opgegroeid. De Kamer debatteert over de wijziging van de Vreemdelingenwet die daarvoor nodig is.

Landbouw- en natuurbeleid

21 december 2023, debat - De Kamer debatteert met minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof over het landbouw- en natuurbeleid.

Wijziging van de Opiumwet

20 december 2023, wetsvoorstel – Minister Kuipers (Volksgezondheid) en minister Yeşilgöz (Justitie) willen het produceren en verhandelen van nieuwe psychoactieve stoffen (designerdrugs) aan banden leggen. De Kamer debatteert over hun voorstel om de Opiumwet te wijzigen.