• 5 juni

  PvdA: eerlijke beloning voor jong supermarktpersoneel

  5 juni 2018, mondelinge vragen - Gijs van Dijk (PvdA) wil dat staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in gesprek gaat met supermarkten die hun personeel te laag inschalen.

 • 5 juni

  D66 vraagt naar hulp voor kinderen met zieke ouders

  5 juni 2018, mondelinge vragen - Kinderen met zieke ouders moeten beter geholpen worden, stelt de Kinderombudsman. Raemakers (D66) wil dat minister De Jonge (Volksgezondheid) met een actieplan voor jonge mantelzorgers komt.

 • 5 juni

  PVV wil meer capaciteit bij OM voor bestrijding criminaliteit

  5 juni 2018, mondelinge vragen - Helder (PVV) is geschrokken van het bericht dat het Openbaar Ministerie kansrijke zaken laat liggen. Zij vraagt om meer capaciteit voor het OM om de criminaliteit in Nederland effectief te bestrijden.

 • 31 mei

  Aandacht voor uitblijven van passende jeugdhulp

  31 mei 2018, debat - De Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten vraagt aandacht voor het tekort aan passende jeugdhulp. De Kamer debatteert met minister De Jonge (Volksgezondheid) over de aanpak hiervan.

 • 31 mei

  Steun voor aansprakelijk stellen Rusland inzake MH17

  31 mei 2018, debat - Nederland stelt Rusland aansprakelijk voor het neerhalen van vlucht MH17. De Kamer debatteert met de ministers Blok (Buitenlandse Zaken) en Grapperhaus (Justitie) over de onderbouwing en de consequenties van dit besluit.

 • 31 mei

  Sjoemelen afvalverwerkers met milieuregels?

  31 mei 2018, debat - In hoeverre sjoemelen afvalverwerkers met de milieuregels? Over die vraag debatteert de Kamer met minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (beiden Infrastructuur en Waterstaat).

 • 30 mei

  Kamer debatteert over investeringen in het hoger onderwijs

  30 mei 2018, debat - De hogescholen en universiteiten hebben niet de beloofde 600 miljoen in het hoger onderwijs geïnvesteerd. De Kamer debatteert hierover met minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

 • 30 mei

  Bezorgdheid over blootstelling werknemers aan kankerverwekkende stoffen

  30 mei 2018, debat - Bedrijven registreren onvoldoende of werknemers blootgesteld worden aan kankerverwekkende stoffen, zo blijkt uit onderzoek. Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) reageert op vragen van de Kamer.

 • 30 mei

  Debat over buitenlandse financiering van moskeeën

  30 mei 2018, debat - Voorkomen moet worden dat buitenlandse financiering van moskeeën leidt tot radicalisering. De ministers Blok (Buitenlandse Zaken), Koolmees (Sociale Zaken) en Dekker (Rechtsbescherming) debatteren met de Kamer over de mogelijkheden.

 • 29 mei

  Discussie over het grondrecht op vrije demonstraties

  29 mei 2018, debat - Wordt er voldoende ruimte gegeven aan de vrijheid van demonstratie? De Kamer debatteert met minister Ollongren (Binnenlandse Zaken).

 • 29 mei

  Kamer spreekt over wissen notulen door VWS-ambtenaren

  29 mei 2018, debat - VWS-ambtenaren zouden notulen hebben gewist van een overleg over Ageviewers, een apparaat waarmee bij kassa's gecontroleerd kan worden hoe oud iemand is. De Kamer bespreekt de kwestie met staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid).

 • 29 mei

  D66 vraagt naar veiligheid medewerkers reclassering

  29 mei 2018, mondelinge vragen - De veiligheid van reclasseringswerkers mag niet in gevaar komen door bedreiging van en door cliënten, vindt Groothuizen (D66). Minister Dekker (Rechtsbescherming) is dat met hem eens.

 • 29 mei

  CDA vraagt naar leegloop Autoriteit Persoonsgegevens

  29 mei 2018, mondelinge vragen - Van Dam (CDA) vraagt minister Dekker (Rechtsbescherming) wat de gevolgen zijn van de door Het Financieele Dagblad gemelde leegloop bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • 29 mei

  SP vreest sluiting spoedeisende hulpposten

  29 mei 2018, mondelinge vragen - Van Gerven (SP) waarschuwt: veel spoedeisende hulpposten dreigen te verdwijnen als de nieuwe kwaliteitsregels van kracht worden. Minister Bruins (Medische Zorg) zegt de beschikbaarheid van zorg te zullen waarborgen.

 • 24 mei

  Veel vragen over nieuwe Cybersecuritywet

  24 mei 2018, wetsvoorstel - In alle EU-lidstaten gaan dezelfde eisen gelden voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. De Kamer bespreekt met minister Grapperhaus (Veiligheid) de Cybersecuritywet waarmee hij deze nieuwe Europese regels implementeert.

vorige 15 resultaten1...34567...113volgende 15 resultaten