Debat over een wijziging van de Winkeltijdenwet

1 juni 2021, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken over een wijziging van de Winkeltijdenwet om winkeliers te beschermen tegen eenzijdige verandering van de openingstijden.

lees meer

PvdD vraagt naar onderzoek uitvoerbaarheid amendement Wet dieren

1 juni 2021, mondelinge vragen - Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) laat onderzoeken op welke manier een aangenomen wijzigingsvoorstel van de Partij voor de Dieren uitvoerbaar is. Ouwehand (PvdD) vraagt om opheldering.

lees meer

D66 vraagt naar de treinstoring in vrijwel heel Nederland op 31 mei

1 juni 2021, mondelinge vragen - Boulakjar (D66) bevraagt staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) over de storing die in bijna het hele land het treinverkeer stillegde.

lees meer

SP vraagt naar bericht over miljarden extra voor de jeugdzorg

1 juni 2021, mondelinge vragen - Gemeenten hebben miljarden extra nodig voor de jeugdzorg, oordeelt een arbitragecommissie. Marijnissen (SP) wil van staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) weten of dat geld er komt.

lees meer

Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit

27 mei 2021, wetsvoorstel - De Kamer bespreekt de plannen van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om ondermijnende criminaliteit effectiever aan te pakken via het strafrecht.

lees meer

Wijziging Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang

27 mei 2021, wetsvoorstel - Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) en minister Van Ark (Medische Zorg) willen twee wetten verbeteren rondom gedwongen zorg vanwege geestelijke problemen. De Kamer hamert op uitvoerbaarheid én de bescherming van cliëntenrechten.

lees meer

Debat over het leger dat informatie verzamelde over de Nederlandse samenleving

26 mei 2021, debat – De Kamer debatteert met minister Bijleveld (Defensie) over een onderdeel van de krijgsmacht dat maandenlang onterecht gegevens verzamelde over de Nederlandse samenleving.

lees meer

Wet uitvoering verordening identiteitskaarten

26 mei 2021, wetsvoorstel – De Kamer debatteert met staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de Europese verordening die de veiligheidseisen voor nationale identiteitskaarten en verblijfsdocumenten aanscherpt.

lees meer

Debat over anti-islamsentimenten in de samenleving

25 mei 2021, debat – De Kamer debatteert met minister Koolmees (Sociale Zaken) over groeiende anti-islamsentimenten in de samenleving.

lees meer

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen

25 mei 2021, wetsvoorstel – Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil meer democratische legitimatie geven aan de besturen van gemeenschappelijke regelingen. De Kamer bespreekt haar wetsvoorstel.

lees meer

GroenLinks vraagt naar het schrijnende tekort aan goede anorexiazorg

25 mei 2021, mondelinge vragen - Wat wordt er gedaan aan het tekort aan anorexiazorg? Dat vraagt Westerveld (GroenLinks) aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

lees meer

VVD vraagt naar provinciaal verbod op woningbouw in Stompetoren

25 mei 2021, mondelinge vragen - Koerhuis (VVD) ergert zich aan een besluit van de provincie Noord-Holland waardoor woningbouw in onder meer het buitengebied van Stompetoren onmogelijk is geworden. Hij vraagt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) om een woondeal te sluiten.

lees meer

D66 vraagt naar de Wit-Russische blogger die is opgepakt in Minsk

25 mei 2021, mondelinge vragen - Hoe reageert de Nederlandse regering op de arrestatie van de Wit-Russische blogger Protasevitsj in Minsk? D66'er Sjoerdsma vraagt minister Kaag (Buitenlandse Zaken) om daadkracht.

lees meer

Wijziging van de Wet milieubeheer

20 mei 2021, wetsvoorstel – De Kamer debatteert met staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) over nieuwe regels voor brandstoffen in het vervoer, die de doelen uit het Klimaatakkoord dichterbij moeten brengen.

lees meer

Debat over de Europese top op 24 en 25 mei 2021

19 mei 2021, debat - De Kamer spreekt met premier Rutte over de Nederlandse inzet voor de Europese top van 24 en 25 mei 2021.

lees meer

vorige 15 resultaten1...34567...177volgende 15 resultaten