• 1 februari

  MijnOverheid roept vragen op over digitale overheidscommunicatie

  1 februari 2018, debat - Een kritisch rapport van de Nationale ombudsman over de digitale Berichtenbox van MijnOverheid is aanleiding voor een debat met de staatssecretarissen Knops (Binnenlandse Zaken) en Snel (Financiën).

 • 1 februari

  Sancties tegen slecht functionerende rechters

  1 februari 2018, wetsvoorstel - Met een wetsvoorstel creëert minister Dekker (Rechtsbescherming) meer mogelijkheden om disciplinerende maatregelen te nemen tegen disfunctionerende rechterlijke ambtenaren.

 • 1 februari

  Plan voor rechtsbijstand in de maak

  1 februari 2018, debat - De vergoeding aan rechtsbijstandsverleners is te laag. Dat concludeert de onderzoekscommissie-Van der Meer. Minister Dekker (Rechtsbescherming) komt voor de zomer met een plan.

 • 1 februari

  Afname insectenpopulatie baart zorgen

  1 februari 2018, debat - De Kamer maakt zich zorgen over de forse daling van de insectenpopulatie, waaronder bijen. Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) laat onderzoek doen.

 • 31 januari

  Nieuwe regels voor verzekeraars en tussenpersonen

  31 januari 2018, wetsvoorstel - Iedereen heeft te maken met verzekeringen en het advies dat daarbij komt kijken. Om dat beter te organiseren neemt de Kamer een Europese richtlijn over in wetgeving.

 • 31 januari

  Samenleving moet toegankelijker worden voor gehandicapten

  31 januari 2018, debat - Doet de overheid voldoende om mensen met een beperking te laten meedoen in de samenleving? De Kamer debatteert met minister De Jonge (Volksgezondheid) over de uitvoering van het VN-Gehandicaptenverdrag.

 • 31 januari

  Aandacht voor administratieve lasten in zorg

  31 januari 2018, debat - Geld dat naar accountantscontroles gaat, wordt niet besteed aan zorg. Kunnen de administratieve lasten in de zorg omlaag? De Kamer debatteert met minister Bruins (Medische Zorg).

 • 31 januari

  Transparanter toezicht financiële markten

  31 januari 2018, wetsvoorstel - Minister Hoekstra (Financiën) maakt het toezicht op financiële markten inzichtelijker door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) aanvullende taken en bevoegdheden te geven.

 • 30 januari

  Bronbescherming journalisten geregeld

  30 januari 2018, wetsvoorstel - Journalisten hoeven in strafzaken hun bronnen niet te onthullen. Een Kamermeerderheid gaat akkoord met een wetsvoorstel van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) waarin dit wordt vastgelegd.

 • 30 januari

  Dienstplicht ook voor vrouwen

  30 januari 2018, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Bijleveld (Defensie) over haar voorstel om de dienstplicht formeel ook voor vrouwen te laten gelden.

 • 30 januari

  D66 vraagt naar traceerbaarheid militairen door apps

  30 januari 2018, mondelinge vragen - Militairen die in bijvoorbeeld Afghanistan de sport-app Strava gebruiken, blijken voor kwaadwillenden precies traceerbaar. Belhaj (D66) vraagt wat Defensie daaraan doet.

 • 30 januari

  50PLUS vraagt om alternatief voor Anw-compensatie ABP

  23 januari 2018, mondelinge vragen - Van Rooijen (50PLUS) vindt de drie maanden verlenging van de Anw-compensatieregeling van het ABP onvoldoende en vraagt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) om een alternatieve regeling voor alle gedupeerden.

 • 30 januari

  CDA vraagt naar AIVD-hackactie bij Russen

  30 januari 2018, mondelinge vragen - Van der Molen (CDA) is ongerust over het effect van een bekend geworden AIVD-hackactie bij Russische hackers. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) wil er niet concreet op ingaan.

 • 30 januari

  DENK vraagt naar onderzoek met menselijke proefpersonen

  30 januari 2018, mondelinge vragen - Heeft Nederland een rol gespeeld bij onderzoek van Volkswagen naar schadelijke effecten van uitlaatgassen op menselijke proefpersonen? Dat vraagt Azarkan (DENK) aan staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastuctuur en Waterstaat).

 • 25 januari

  Manifest zet problematische schulden op de agenda

  25 januari 2018, debat - Het manifest Schuldvrij! is aanleiding voor een debat met minister Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) over problematische schulden en de rol van de schuldenindustrie.

vorige 15 resultaten1...34567...103volgende 15 resultaten