Debatten in het kort

Wijziging van de waterschapsbelasting

18 april 2024, wetsvoorstel – De Kamer debatteert over voorstellen van minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) om de waterschapsbelasting in Nederland toekomstbestendig te maken.

Wet bemanning zeeschepen

18 april 2024, wetsvoorstel – De Kamer debatteert met minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) over modernisering van de wetgeving over de bemanning van zeeschepen.

Verlenging beslistermijnen asiel- en nareiszaken

17 april 2024, wetsvoorstel - De achterstanden van de IND zijn voor staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) reden om de wettelijke beslistermijnen te verlengen. De Kamer debatteert over zijn wetsvoorstel.

Wet kinderopvang BES

17 april 2024, wetsvoorstel - Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) wil de kinderopvang op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba beter organiseren. De Kamer bespreekt het wetsvoorstel dat dit regelt.

Europese top 17 en 18 april

16 april 2024, debat - De Kamer debatteert met premier Rutte over de buitengewone Europese Raad van 17 en 18 april 2024.

Het tekort aan gevangenispersoneel

11 april 2024, debat - Lang niet iedereen die tot een celstraf is veroordeeld, zit op dit moment in de gevangenis. De oorzaak: een tekort aan gevangenismedewerkers. De Kamer roept minister Weerwind (Rechtsbescherming) ter verantwoording.