4 december 2019

Kamer bespreekt drie wetten tegen witwassen

3 december 2019, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Hoekstra (Financiën) over strengere wetgeving tegen witwassen.

lees meer
3 december 2019

SP vraagt naar financiële problemen voor gemeenten bij ouderenzorg

3 december 2019, mondelinge vragen - Gemeenten luiden de noodklok: ze krijgen niet genoeg geld om goede ouderenzorg te leveren. Hijink (SP) roept minister De Jonge (Volksgezondheid) op om gemeenten zo snel mogelijk tegemoet te komen.

lees meer
3 december 2019

PvdA vraagt naar het toenemende aantal plofkraken

3 december 2019, mondelinge vragen - Nijboer (PvdA) vraagt minister Hoekstra (Financiën) naar de gevolgen van een nieuwe golf plofkraken voor de veiligheid van omwonenden en de toegang tot contant geld.

lees meer
3 december 2019

CDA vraagt naar het sluiten van afdelingen van het ziekenhuis in Winterswijk

3 december 2019, mondelinge vragen - Van den Berg (CDA) vraagt bij minister Bruins (Medische Zorg) aandacht voor de ziekenhuiszorg in de Achterhoek.

lees meer
3 december 2019

D66 vraagt naar het niet uitleveren van een MH17-verdachte

3 december 2019, mondelinge vragen - Sjoerdsma (D66) vraagt aan minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsssamenwerking) wat Nederland kan doen nu Rusland weigert MH17-verdachte Tsemach uit te leveren.

lees meer
3 december 2019

Kamer bespreekt een wijziging van de Meststoffenwet

2 december 2019, wetsvoorstel - Met een wijziging van de Meststoffenwet wil minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) afspraken met de Europese Commissie over de Nitraatrichtlijn vastleggen.

lees meer
29 november 2019

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgerond

28 november 2019, begroting - Minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageren op vragen van de woordvoerders over hun begroting.

lees meer
28 november 2019

Afronding begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

28 november 2019, begroting - Minister Kaag reageert op de vragen en opmerkingen van de Kamer over de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

lees meer
28 november 2019

Debat over informatie over burgerdoden in Irak

27 november 2019, debat - De Kamer spreekt met minister-president Rutte en minister Bijleveld (Defensie) over de informatievoorziening aan de Kamer na een Nederlands bombardement in Irak.

lees meer
28 november 2019

Debat over maatregelen kabinet in verband met Urgendavonnis

26 november 2019, wetsvoorstel - De Kamer spreekt met minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) en minister Knops (Binnenlandse Zaken) over kabinetsmaatregelen naar aanleiding van het Urgendavonnis.

lees meer
28 november 2019

Eerste termijn begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

27 november 2019, begroting - De woordvoerders stellen vragen over de begroting van minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

lees meer
27 november 2019

Verlengen werkingsduur Wet IOW en verhogen toetredingsleeftijd

27 november 2019, wetsvoorstel - Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) verlengt de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen tot 2024. De toetredingsleeftijd stijgt naar 60 jaar en vier maanden.

lees meer
27 november 2019

Eerste termijn begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

26 november 2019, begroting - De woordvoerders van de diverse fracties buigen zich over de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van minister Kaag.

lees meer
27 november 2019

Bespreking overeenkomst over VS-personeel in Caribisch Nederland

26 november 2019, wetsvoorstel - De Kamer spreekt met minister Blok (Buitenlandse Zaken) over zijn wetsvoorstel inzake de status van militair- en burgerpersoneel van het Amerikaanse leger in Caribisch Nederland.

lees meer
26 november 2019

SP stelt vragen over stijging gemeenteverzekeringen

26 november 2019, mondelinge vragen - Hijink (SP) vraagt minister Bruins (Medische Zorg) wat hij gaat doen aan de stijgende zorgpremie voor mensen die via hun gemeente collectief verzekerd zijn.

lees meer

vorige 15 resultaten1...56789...151volgende 15 resultaten