15 mei 2019

Debat over vervuiling van de Waddenzee door overboord geslagen zeecontainers

14 mei 2019, debat - De Kamer blikt met de ministers Van Nieuwenhuizen (Waterstaat) en Schouten (Natuur) terug en vooruit nadat een vrachtschip zeecontainers verloor op de Waddenzee.

lees meer
14 mei 2019

GroenLinks vraagt naar bomenkap langs N-wegen

14 mei 2019, mondelinge vragen - Kröger (GroenLinks) wil dat minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) alternatieven vindt voor bomenkap om de verkeersveiligheid te verbeteren.

lees meer
14 mei 2019

D66 stelt vragen over musici die gratis spelen bij lunchconcerten

14 mei 2019, mondelinge vragen - Belhaj (D66) vraagt minister Van Engelshoven (Cultuur) of zij geld vrij wil maken voor een eerlijkere betaling van musici.

lees meer
14 mei 2019

CDA vraagt naar bezetting varkenshouderij in Boxtel

14 mei 2019, mondelinge vragen - Naar aanleiding van de bezetting van een varkenshouderij vraagt Geurts (CDA) minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om de veiligheid van Nederlandse boeren te waarborgen.

lees meer
14 mei 2019

PVV vraagt naar beelden kindermisbruik op darkweb

14 mei 2019, mondelinge vragen - Markuszower (PVV) vraagt minister Grapperhaus (Justitie) meer te doen om kindermisbruikers te straffen.

lees meer
26 april 2019

Debat over de marktwerking in het streekvervoer

25 april 2019, debat - Hoe heeft de marktwerking in het streekvervoer uitgepakt? De Kamer debatteert met staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur).

lees meer
26 april 2019

Debat over het rapport van de Nationale ombudsman over de zaak-Van Laarhoven

25 april 2019, debat - Het Openbaar Ministerie en de politie hebben onzorgvuldig gehandeld in de zaak-Van Laarhoven. De Kamer debatteert met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over deze conclusie van de Nationale ombudsman.

lees meer
25 april 2019

Debat over de informele Europese top

25 april 2019, debat - De Kamer spreekt met premier Rutte over de informele bijeenkomst van de Europese Raad, die zal gaan over de koers van de Europese Unie in de komende jaren.

lees meer
25 april 2019

Debat over huwelijkse gevangenschap

24 april 2019, debat - Er zijn in Nederland anno 2019 nog altijd mensen die tegen hun wil vastzitten in een religieus huwelijk. De Kamer bespreekt de problematiek met minister Dekker (Rechtsbescherming).

lees meer
25 april 2019

Debat over de aangekondigde opzegging van het INF-verdrag

24 april 2019, debat - Er zijn zorgen over het opzeggen van het INF-verdrag door de Verenigde Staten en Rusland. De Kamer debatteert hierover met minister Blok (Buitenlandse Zaken).

lees meer
24 april 2019

Initiatiefwetsvoorstel beloning bankbestuurders

24 april 2019, initiatiefwetsvoorstel - Met een initiatiefwetsvoorstel willen Snels (GroenLinks), Van Dijck (PVV), Leijten (SP), Nijboer (PvdA), Van Raan (PvdD), Van Rooijen (50PLUS) en Azarkan (DENK) de beloningsregels voor bankbestuurders aanscherpen.

lees meer
24 april 2019

Debat over de gevolgen van de Venezolaanse crisis

23 april 2019, debat - De Kamer debatteert met staatssecretaris Knops (Koninkrijksrelaties) over de gevolgen van de crisis in Venezuela voor het Caribische deel van het Koninkrijk.

lees meer
23 april 2019

GroenLinks vraagt naar regeling verduurzamen huurwoningen

23 april 2019, mondelinge vragen - Smeulders (GroenLinks) wil weten wat minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) gaat doen nu het geld voor een verduurzamingsregeling bijna op is.

lees meer
23 april 2019

PvdD stelt vragen over toegenomen aantal megastellen

23 april 2019, mondelinge vragen - Niemand wordt beter van de intensieve veehouderij, zegt Ouwehand (PvdD). Zij vraagt minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wat zij doet tegen het toenemende aantal megastallen.

lees meer
23 april 2019

D66 vraagt naar zorgen rondom examens VMBO Maastricht

23 april 2019, mondelinge vragen - Gaat het dit jaar wél goed met de examens op het VMBO Maastricht? Van Meenen (D66) vraagt minister Slob (Voortgezet Onderwijs) om zorgen hierover weg te nemen.

lees meer

vorige 15 resultaten1...56789...137volgende 15 resultaten