Debat over de stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan

31 maart 2022, debat - De Kamer debatteert met de ministers Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Ollongren (Defensie) en staatssecretaris Van der Burg (Justitie) over de evacuatie van personen uit Afghanistan die daarvoor in aanmerking komen.

lees meer

Debat over de ontwikkeling van de koopkracht en de stijgende energieprijzen afgerond

30 maart 2022, debat - De Kamer spreekt met de ministers Schouten (Armoedebeleid), Kaag (Financiën) en staatssecretaris Van Rij (Financiën) over de koopkracht en de stijgende energieprijzen.

lees meer

Kamer bespreekt evaluatie Wet financiering politieke partijen

30 maart 2022, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken over de Evaluatiewet Wet financiering politieke partijen.

lees meer

Grondwetswijziging tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

30 maart 2022, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) over het vervallen van enkele additionele artikelen uit de Grondwet die geen werking meer hebben.

lees meer

Grondwetswijziging inzake veranderingen in de Grondwet

30 maart 2022, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) over de procedure voor het wijzigen van de Grondwet.

lees meer

Grondwetswijziging voor opnemen van bepaling over het recht op een eerlijk proces

30 maart 2022, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) over het opnemen in de Grondwet van een bepaling over het recht op een eerlijk proces.

lees meer

Verandering grondwetsbepaling onschendbaarheid brief-, telefoon- en telegraafgeheim

30 maart 2022, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) over het aanpassen van het artikel in de Grondwet over het brief-, telefoon- en telegraafgeheim.

lees meer

Opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet

30 maart 2022, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) over het opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet.

lees meer

D66 vraagt naar grote verschillen bij inschrijven Oekraïners

29 maart 2022, mondelinge vragen - Hoe snel een Oekraïense vluchteling zich kan inschrijven, verschilt per gemeente. Podt (D66) vraagt of staatssecretaris Van Huffelen (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de registratie kan versnellen.

lees meer

GroenLinks stelt vragen over dreigende sluiting aanmeldcentrum Ter Apel

29 maart 2021, mondelinge vragen - Sluiting dreigt voor de overvolle asielzoekersopvang in Ter Apel. Kröger (GroenLinks) roept om meer rijkscoördinatie zodat alle vluchtelingen goed kunnen worden opgevangen.

lees meer

VVD vraagt naar prijsverlaging kankermedicijn na verlopen van het octrooi

29 maart 2022, mondelinge vragen - Wat gaat het kabinet doen om te voorkomen dat de farmaceutische industrie extreem hoge prijzen vraagt voor geneesmiddelen en die pas na het verlopen van het octrooi verlaagt, vraagt Tielen (VVD) aan staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid).

lees meer

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

24 maart 2022, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) over wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

lees meer

Debat over rapport Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

24 maart 2022, debat - De Kamer debatteert met minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en staatssecretaris Van Huffelen (Binnenlandse Zaken) over het rapport Klem tussen balie en beleid.

lees meer

Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs

24 maart 2022, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) over zijn voorstel voor een Wet wettelijke taken internationalisering onderwijs.

lees meer

Debat over de Europese top van 24 en 25 maart en de NAVO-top van 24 maart

23 maart 2022, debat - De Kamer debatteert met minister-president Rutte over de Nederlandse inzet bij de Europese top van 24 en 25 maart en de ingelaste NAVO-top van 24 maart.

lees meer

vorige 15 resultaten1...56789...193volgende 15 resultaten