Debatten in het kort

Gezond en Actief Leven Akkoord

29 februari 2024, debat - Een gezonde generatie in 2040. Daar moet het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) voor zorgen. De Kamer debatteert erover met staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Wijziging Wet experiment gesloten coffeeshopketen

28 februari 2024, wetsvoorstel – De Kamer bespreekt het wetsvoorstel van de ministers Dijkstra (Medische Zorg) en Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) om het experiment gesloten coffeeshopketen uit te breiden met een extra gemeente.

Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne, eerste termijn

28 februari 2024, wetsvoorstel – Nu de oorlog met Rusland voortduurt en er nog geen einde in zicht lijkt, wordt de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne geregeld in een tijdelijke wet. De Kamer debatteert erover met staatssecretaris Van der Burg (Asiel en Migratie).

Democratische zeggenschap over publieke voorzieningen

27 februari 2024, debat - Publieke voorzieningen, zoals zorg, energie en volkshuisvesting, zijn steeds vaker in handen van private partijen. De Kamer debatteert met minister Jetten (Klimaat en Energie), De Jonge (Binnenlandse Zaken) en Helder (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de democratische zeggenschap over deze voorzieningen.

Archivering bij het ministerie van Algemene Zaken

15 februari 2024, debat - Een rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is aanleiding voor een debat met premier Rutte en staatssecretaris Gräper (Cultuur en Media) over de archivering bij het ministerie van Algemene Zaken.

Debat over oversterfte

15 februari 2024, debat - Wat zijn de oorzaken van het gestegen sterftecijfer en de gedaalde levensverwachting? De Kamer debatteert met minister Dijkstra (Medische Zorg) over oversterfte.

Eindverslag van de informateur

14 februari 2024, debat - Op 12 februari bood informateur Ronald Plasterk zijn eindverslag aan de Kamer aan. De fractievoorzitters debatteren over zijn bevindingen. Kim Putters volgt hem op als informateur.