14 januari 2020

CDA vraagt naar het dalende aanbod op de huizenmarkt

14 januari 2020, mondelinge vragen – Wat gaat het kabinet doen aan het tekort aan woningen? Dat vraagt Ronnes (CDA) aan minister Van Veldhoven (Wonen).

lees meer
20 december 2019

Debat over de Nederlandse bijdrage aan anti-ISIS-coalitie en veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021

19 december 2019, debat - Ook in 2020 en 2021 neemt Nederland deel aan de anti-ISIS-coalitie en de veiligheidsinzet in Irak. De Kamer debatteert hierover met de ministers Blok (Buitenlandse Zaken), Bijleveld (Defensie) en Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

lees meer
20 december 2019

Debat over de Nederlandse bijdrage ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio

19 december 2019, debat - Nederland stuurt van eind januari tot eind juni 2020 een fregat met boordhelikopter naar de Golfregio. De Kamer debatteert hierover met de ministers Blok (Buitenlandse Zaken) en Bijleveld (Defensie).

lees meer
20 december 2019

Interpellatiedebat over het onderzoeksrapport van CENTCOM over de luchtaanval op Hawija

19 december 2019, interpellatie - Wat was precies de status van het onderzoeksrapport van CENTCOM over de luchtaanval op Hawija? En is er duidelijkheid over het aantal burgerslachtoffers? Daar draait het interpellatiedebat met minister Bijleveld (Defensie) om.

lees meer
19 december 2019

Debat over het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

19 december 2019, debat - De Kamer debatteert met minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de uitvoering van het VN-gehandicaptenverdrag.

lees meer
19 december 2019

Debat over de Najaarsnota

18 december 2019, debat - De Kamer spreekt met minister Hoekstra (Financiën) over de Najaarsnota, waarmee extra geld beschikbaar komt voor verschillende maatschappelijke problemen.

lees meer
18 december 2019

Debat over de Klimaat- en Energieverkenning 2019

17 december 2019, debat - De Kamer debatteert met minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) over klimaatdoelen en energietransitie naar aanleiding van de Klimaat- en Energieverkenning.

lees meer
17 december 2019

SP vraagt naar ICT-bureaucratie

17 december 2019, mondelinge vragen - Een vrouw kreeg jarenlang boetes over een auto die ze niet had. Alkaya (SP) stelde hierover in 2018 onbeantwoorde schriftelijke vragen. Hij vraagt minister Knops (Binnenlandse Zaken) nogmaals om antwoord.

lees meer
17 december 2019

CDA vraagt naar het lastigvallen van 55-plussers door oplichters

17 december 2019, mondelinge vragen - Van Toorenburg (CDA) vraagt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wat hij doet om ouderen te helpen die slachtoffer worden van babbeltrucs.

lees meer
17 december 2019

GroenLinks vraagt naar behandeling van jongeren met eetstoornis

17 december 2019, mondelinge vragen - Westerveld (GroenLinks) roept minister De Jonge (Volksgezondheid) op om de zorg bij een eetstoornis gecombineerd met psychische problemen te verbeteren.

lees meer
17 december 2019

D66 vraagt naar gelekte informatie over Turkse vluchtelingen

17 december 2019, mondelinge vragen - Vertrouwelijke informatie over Turkse vluchtelingen in Nederland zou in handen van de Turkse regering gevallen zijn. Paternotte (D66) vraagt staatssecretaris Broekers (Justitie) om opheldering.

lees meer
13 december 2019

Wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage

12 december 2019, wetsvoorstel - Minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) komt met nieuwe regels voor de berekening van de maximale huursomstijging en een mogelijkheid om daar lokaal van af te wijken. Deze zijn gebaseerd op het Sociaal Huurakkoord.

lees meer
13 december 2019

Debat over inschattingsfouten begeleiding dader metromoord

12 december 2019, debat - Uit onderzoek blijkt dat instanties fouten hebben gemaakt bij de begeleiding van de dader van de metromoord in Amsterdam. Minister Dekker (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) debatteren hierover met de Kamer.

lees meer
12 december 2019

Kamer behandelt de Wet taal en toegankelijkheid

11 december 2019, wetsvoorstel - De voortgaande internationalisering van het (hoger) onderwijs vraagt volgens minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om maatregelen. Daarom komt zij met de Wet taal en toegankelijkheid.

lees meer
11 december 2019

Kamer spreekt over de Europese top

10 december 2019, debat - Op 12 en 13 december komen de Europese leiders in Brussel samen voor topoverleg. De Tweede Kamer spreekt met minister-president Rutte over de Nederlandse inbreng.

lees meer

vorige 15 resultaten1...56789...152volgende 15 resultaten