D66 stelt vragen over leefsituatie kinderen Ter Apel

19 april 2022, mondelinge vragen - Podt (D66) vraagt staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) naar de leefomstandigheden van kinderen in Ter Apel.

lees meer

Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

14 april 2022, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over een wetsvoorstel dat de integriteit en het functioneren van het decentraal bestuur moet versterken.

lees meer

Wijziging Wet basisregistratie personen afgerond

14 april 2022, wetsvoorstel - Een wetswijziging moet de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen verbeteren. De Kamer debatteert erover met staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering).

lees meer

Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

14 april 2022, wetsvoorstel - Staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil het gemeenten makkelijker maken om jeugdzorg of maatschappelijke ondersteuning in te kopen. De Kamer bespreekt het wetsvoorstel dat dit regelt.

lees meer

Behandeling initiatiefwetsvoorstel correctief referendum voortgezet

13 april 2022, initiatiefwetsvoorstel - Met een bindend correctief referendum kan de bevolking besluiten van de Eerste en Tweede Kamer wegstemmen. De Kamer bespreekt het voorstel van initiatiefnemer Leijten (SP) om zo'n referendum in de Grondwet op te nemen.

lees meer

Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames

13 april 2022, wetsvoorstel - Minister Adriaansens (Economische Zaken) stelt voor om bij investeringen, fusies en overnames te toetsen op de gevolgen voor de nationale veiligheid. De Kamer bespreekt het wetsvoorstel dat dit regelt.

lees meer

Interpellatie-Omtzigt over injecties afvalwater in Twente

12 april 2022, interpellatie - De Kamer is zeer bezorgd over afvalwaterinjecties in Twente en debatteert erover met staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw).

lees meer

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

12 april 2022, wetsvoorstel - De Kamer debatteert over een wetsvoorstel waarmee minister van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een EU-richtlijn over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in Nederlandse wetgeving vastlegt.

lees meer

DENK stelt vragen over het verbod op hoofddoek en keppeltje voor boa's

12 april 2022, mondelinge vragen - Een verbod op religieuze uitingen in het boa-uniform is volgens het College voor de Rechten van de Mens stigmatiserend. Azarkan (DENK) wil dat minister Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) hierop reflecteert.

lees meer

VVD stelt vragen over tekortschietende notariskantoren

12 april 2022, mondelinge vragen - Veel notariskantoren doen onvoldoende om witwassen te voorkomen. Wat gaat minister Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) doen om de kwaliteit op orde te brengen, vraagt Ellian (VVD).

lees meer

PVV stelt vragen over eventueel versneld EU-toetredingsproces Oekraïne

12 april 2022, mondelinge vragen - Met haar belofte van versnelde EU-toetreding van Oekraïne ging Commissievoorzitter Von der Leyen haar boekje ver te buiten, stelt Maeijer (PVV). Ze wil dat het kabinet afstand neemt van deze uitspraken.

lees meer

Debat over de mondkapjesdeal

7 april 2022, debat - De Kamer debatteert met minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) over de mondkapjesdeal.

lees meer

Afschaffing van de collectiviteitskorting in de Zorgverzekeringswet

6 april 2022, debat - Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil af van de collectiviteitskorting bij zorgverzekeringen. De Kamer debatteert over het wetsvoorstel waarmee hij dat regelt.

lees meer

Wet kwaliteit incassodienstverlening

6 april 2022, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Weerwind (Rechtsbescherming) over een wetsvoorstel dat de kwaliteit van de incassodienstverlening moet verbeteren.

lees meer

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

6 april 2022, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) over de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

lees meer

vorige 15 resultaten1...45678...193volgende 15 resultaten