• 16 november

  Lessen trekken uit MPA-affaire

  16 november 2017, debat - Hoe heeft de overheid gehandeld in het hormoonschandaal uit 2002 en wat kunnen we daarvan leren? De Kamer debatteert met de ministers Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Bruins (Medische Zorg).

 • 16 november

  Begroting en beleid Binnenlandse Zaken toegelicht

  16 november 2017, begroting - Minister Ollongren en staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties lichten de begroting 2018 en hun beleidsplannen voor de komende kabinetsperiode toe.

 • 16 november

  Aanleg snel internet wordt goedkoper

  16 november 2017, wetsvoorstel - Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) krijgt steun voor haar wetsvoorstel dat telecomaanbieders de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van bestaande buizen en kabels. De aanleg van snel internet wordt daarmee goedkoper.

 • 16 november

  Een realistisch buitenlandbeleid

  15 november 2017, begroting - Minister Zijlstra pleit tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken voor een realistisch buitenlandbeleid: zie ook kleine stapjes als een overwinning.

 • 15 november

  Dividendbelasting roept discussie op

  15 november 2017, debat - De argumenten van premier Rutte om afschaffing van de dividendbelasting in het regeerakkoord op te nemen vinden weinig weerklank bij de oppositiepartijen.

 • 15 november

  Begroting Binnenlandse Zaken besproken

  15 november 2017, begroting - De Kamer bespreekt de begroting van minister Ollongren en staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 14 november

  Gasvondst Schiermonnikoog: winnen of niet?

  14 november 2017, debat - Is het verstandig om gas te gaan winnen boven Schiermonnikoog? Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) benadrukt dat we voorlopig nog aardgas nodig hebben voor onze energievoorziening.

 • 14 november

  Nieuwe lijnen in het buitenlandbeleid

  14 november 2017, begroting - Welke kant gaat het buitenlandbeleid van het nieuwe kabinet uit? Dat is een van de centrale vragen in het debat over de begroting van minister Zijlstra (Buitenlandse Zaken).

 • 14 november

  CDA vraagt naar doorstroom vmbo naar havo

  14 november 2017, mondelinge vragen - Er zijn grote verschillen tussen scholen in het percentage vmbo'ers dat doorstroomt naar het havo. Rog (CDA) vraagt minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) naar een verklaring.

 • 14 november

  VVD vraagt naar zorgleerlingen op particuliere scholen

  14 november 2017, mondelinge vragen - Sommige scholen kunnen zorgleerlingen geen passend onderwijs bieden en sturen hen door naar een privéschool. Becker (VVD) vraagt minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) naar dit probleem.

 • 14 november

  PvdA vraagt naar actie Pegida tegen moskee

  14 november 2017, mondelinge vragen - Kuiken (PvdA) noemt een anti-islamactie van Pegida in Enschede "intimiderend". Zij vraagt minister Dekker (Rechtsbescherming) hoe wordt voorkomen dat Enschede een vrijplaats wordt voor rechts-extremisme.

 • 13 november

  Meer geld voor kunst en cultuur

  13 november 2017, begroting - Het nieuwe kabinet investeert de komende jaren meer in kunst en cultuur. De Kamer spreekt met minister Van Engelshoven (Cultuur) over haar plannen voor 2018.

 • 13 november

  Investeringen in Defensiematerieel

  13 november 2017, begroting - Het nieuwe kabinet gaat investeren in vervanging en vernieuwing van wapensystemen. De Kamer bespreekt het onderdeel Materieel van de Defensiebegroting met staatssecretaris Visser.

 • 13 november

  Defensiepersoneel moet zich veilig voelen

  13 november 2017, begroting - Bij de behandeling van het onderdeel Personeel van de Defensiebegroting staat de veiligheid van het personeel centraal.

 • 9 november

  Afschaffing dividendbelasting bepaalt AFB

  9 november 2017, Algemene Financiële Beschouwingen - Er komen veel andere onderwerpen aan bod, maar het voorstel om de dividendbelasting af te schaffen staat centraal in de Algemene Financiële Beschouwingen met minister Hoekstra en staatssecretaris Snel van Financiën.

vorige 15 resultaten123456...96volgende 15 resultaten