• 12 juni

  Kamer uit zorgen over terugkeer van IS-strijders

  12 juni 2018, debat - Naar aanleiding van berichten over een teruggekeerde IS-strijder wil de Kamer van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) weten hoe er wordt omgegaan met uitreizigers die terug naar Nederland komen.

 • 12 juni

  GroenLinks vraagt naar inbreuk persvrijheid door justitie

  12 juni 2018, mondelinge vragen - Door telefoongegevens van een journalist op te vragen, heeft het OM in strijd met de wet gehandeld. Westerveld (GroenLinks) wil van minister Grapperhaus (Justitie) weten hoe dit kon gebeuren.

 • 12 juni

  PvdA bezorgd over situatie in Jemen

  12 juni 2018, mondelinge vragen - Ploumen (PvdA) maakt zich zorgen over de situatie in Jemen. De mensen daar mogen niet de dupe worden van het conflict, zegt minister Bijleveld (Defensie), die haar collega van Buitenlandse Zaken vervangt.

 • 12 juni

  D66 pleit voor meer Europese samenwerking

  12 juni 2018, mondelinge vragen - Pechtold (D66) wil dat minister-president Rutte inzet op meer samenwerking binnen de Europese Unie nadat de G7-top is geëindigd in ruzie over de slotverklaring.

 • 12 juni

  Debat over de terugkeer van vreemdelingen

  11 juni 2018, wetsvoorstel - Vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland moeten het land verlaten. De Kamer spreekt met staatssecretaris Harbers (Justitie en Veiligheid) over zijn Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring.

 • 11 juni

  Kamer bespreekt haar eigen begroting

  11 juni 2018, wetsvoorstel - De Kamer bespreekt de eigen begroting, de Raming, met Kamervoorzitter Arib. Hoe wordt het geld ingezet en wat zijn de prioriteiten? Bij de bespreking van de Raming komen diverse onderwerpen aan de orde, van de informatiepositie en de werkwijze van de Kamer tot duurzaamheid, sociale veiligheid en informatiebeveiliging.

 • 7 juni

  Veel vragen over uitstel huizenversterking Groningen

  7 juni 2018, debat - Minister Wiebes (Economische Zaken) krijgt brede steun voor zijn besluit om de gaswinning (versneld) terug te brengen. Maar het besluit om de huizenversterking op te schorten roept veel discussie op.

 • 7 juni

  Discussie over terugsturen van criminele Antillianen

  7 juni 2018, initiatiefwetsvoorstel - In Europees Nederland wonende Antillianen uit Aruba, Curaçao en Sint-Maarten moeten bij een veroordeling voorgoed teruggestuurd worden. De Kamer debatteert over dit initiatief van PVV'ers Fritsma en De Graaf.

 • 6 juni

  Kamer debatteert over terugtrekking VS uit het Iranakkoord

  6 juni 2018, debat - De terugtrekking van de VS uit de Irandeal heeft wereldwijd gevolgen voor de veiligheid en de handelsbelangen. De Kamer debatteert hierover met minister Blok (Buitenlandse Zaken) en minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking).

 • 6 juni

  Nieuwe wet biedt betere bescherming bij faillissement verzekeraars

  6 juni 2018, wetsvoorstel - Een nieuwe wet van minister Hoekstra (Financiën) biedt polishouders betere bescherming als verzekeraars failliet dreigen te gaan. De Nederlandsche Bank (DNB) krijgt namelijk nieuwe instrumenten en bevoegdheden om te kunnen ingrijpen.

 • 6 juni

  Bekostiging financieel toezicht gemakkelijker aangepast

  6 juni 2018, wetsvoorstel - Aanpassing van de Wet bekostiging financieel toezicht maakt het makkelijker om de verdeling van de toezichtskosten aan te passen. De Kamer bespreekt het wetsvoorstel hierover van minister Hoekstra (Financiën).

 • 6 juni

  Verdrag met Oekraïne over juridische samenwerking MH17

  6 juni 2018, wetsvoorstel - Nederland sluit een verdrag met Oekraïne over de vervolging en berechting van verdachten van strafbare feiten rond het neerhalen van vlucht MH17. De Kamer debatteert hierover met minister Grapperhaus (Justitie).

 • 5 juni

  Voorstel om rechtspositie transgender- en interseksepersonen te verduidelijken

  5 juni 2018, initiatiefwetsvoorstel - Om de rechtspositie van transgender- en interseksepersonen te versterken willen Bergkamp (D66), Van den Hul (PvdA) en Özütok (GroenLinks) de Algemene wet gelijke behandeling aanpassen.

 • 5 juni

  Duidelijkheid gevraagd over uitrol van 5G-netwerk

  5 juni 2018, debat - De Kamer is eensgezind over de noodzaak van snel internet en vraagt duidelijkheid van staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) en minister Bijleveld (Defensie) over de uitrol van het 5G-netwerk.

 • 5 juni

  GroenLinks bezorgd over kwetsbare mkb-websites

  5 juni 2018, mondelinge vragen - Van der Lee (GroenLinks) maakt zich grote zorgen over de digitale kwetsbaarheid van websites van het midden- en kleinbedrijf.

vorige 15 resultaten123456...113volgende 15 resultaten