Beschikbaarheidsvergoeding ov-bedrijven

30 juni 2020, wetsvoorstel - Door de coronacrisis daalde het aantal reizigers in het openbaar vervoer drastisch. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) maakt 1,5 miljard vrij zodat het ov kan blijven rijden.

lees meer

D66 vraagt naar Nederlandse Syriëgangers die uit detentiekampen in Syrië zijn ontsnapt

30 juni 2020, mondelinge vragen - Nederlandse Syriëgangers die zijn gevlucht uit detentiekampen mogen hun straf niet ontlopen, stelt Sjoerdsma (D66). Hij eist dat minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) ervoor zorgt dat de vrouwen worden opgepakt en berecht.

lees meer

CDA vraagt naar dwarslaesies door lachgas

30 juni 2020, mondelinge vragen - De laatste paar jaar zijn zeker 64 jongeren in het ziekenhuis beland met dwarslaesieklachten na gebruik van lachgas. Kuik (CDA) vraagt staatssecretaris Blokhuis (VWS) om maatregelen.

lees meer

GroenLinks stelt vragen over vakanties naar Turkije

30 juni 2020, mondelinge vragen - Kröger (GroenLinks) vraagt minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) welke maatregelen zij treft om te voorkomen dat het coronavirus zich weer verspreidt door terugkerende vakantiegangers.

lees meer

Wet inburgering besproken

29 juni 2020, wetsvoorstel - Meer regie voor gemeenten en aangescherpte taaleisen. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe inburgeringsstelsel van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

lees meer

Debat over aanpak coronavirus

25 juni 2020, debat - De uitbraak van het coronavirus lijkt onder controle. De Kamer debatteert met premier Rutte en de ministers De Jonge (Volksgezondheid) en Van Rijn (Medische Zorg).

lees meer

Debat over de Europese Green Deal

25 juni 2020, debat - De Kamer debatteert met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de Europese Green Deal.

lees meer

Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND

24 juni 2020, wetsvoorstel - De Kamer spreekt met staatssecretaris Broekers (Justitie en Veiligheid) over haar wetsvoorstel om de dwangsommen die de IND aan asielzoekers moet betalen, tijdelijk op te schorten.

lees meer

Kamer bespreekt Wet ambulancevoorzieningen

24 juni 2020, wetsvoorstel - Omdat de Tijdelijke wet ambulancezorg per 1 januari afloopt, wordt deze vervangen door de nieuwe Wet ambulancevoorzieningen. De Kamer debatteert hierover met minister Van Rijn (Medische Zorg).

lees meer

Suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie

24 juni 2020, begroting - Minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geven extra geld uit door het tweede economische noodpakket van het kabinet. De Kamer debatteert hierover met hen.

lees meer

Initiatiefwetsvoorstel toevoeging handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond in Grondwet

23 juni 2020, initiatiefwetsvoorstel - Bergkamp (D66), Özütok (GroenLinks) en Van den Hul (PvdA) lichten hun initiatief toe om artikel 1 van de Grondwet te wijzigen.

lees meer

Tijdelijke voorzieningen Rijksoctrooiwet in verband met COVID-19

23 juni 2020, wetsvoorstel - Een tijdelijke wet van minister Wiebes (Economische Zaken) moet octrooihouders ontzien die vanwege de coronacrisis in de problemen komen.

lees meer

VVD vraagt naar het besnijden van meisjes in het land van herkomst

23 juni 2020, mondelinge vragen - Hoe gaat het kabinet meer vorderingen maken bij het tegengaan van vrouwenbesnijdenis? Dat wil Becker (VVD) horen van minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

lees meer

GroenLinks vraagt naar gestegen online kindermisbruik tijdens lockdown

23 juni 2020, mondelinge vragen - Tijdens de lockdown is het online misbruik van kinderen sterk toegenomen. GroenLinks-Kamerlid Van den Berge maant minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) tot actie.

lees meer

50PLUS vraagt naar het pensioenakkoord

23 juni 2020, mondelinge vragen - Van Brenk (50PLUS) vraagt naar het pensioenakkoord dat minister Koolmees (Sociale Zaken) onlangs heeft gesloten. Wat betekent het voor eerder opgebouwde rendementen?

lees meer

vorige 15 resultaten123456...160volgende 15 resultaten