• 13 februari

  PVV vraagt naar Oxfam-seksfeesten

  13 februari 2018, mondelinge vragen - Van Weerdenburg (PVV) vraagt om informatie en actie na berichten over seksfeesten van Oxfam-medewerkers. De "zeer geschrokken" minister Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) belooft alle informatie met de Kamer te delen.

 • 13 februari

  PvdA vraagt naar registratie spermadonoren

  13 februari 2018, mondelinge vragen - Donorkinderen hebben er recht op te weten wie hun biologische vader is. Dijksma (PvdA) vraagt minister De Jonge (Volksgezondheid) om op een rijtje te zetten hoe de regelingen rond spermadonatie worden uitgevoerd.

 • 13 februari

  SP vraagt naar investering in digitale opsporing

  13 februari 2018, mondelinge vragen - Van Nispen (SP) vraagt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om opheldering nu uit interne documenten van de politie zou blijken dat er voor digitale opsporing "nul komma nul" wordt uitgetrokken.

 • 13 februari

  SGP vraagt naar levering dodelijk poeder

  13 februari 2018, mondelinge vragen - Van der Staaij (SGP) vraagt om maatregelen tegen de levering van een dodelijk poeder door Coöperatie Laatste Wil. Het is zeer ongewenst en misschien zelfs strafbaar, antwoordt minister De Jonge (Welzijn).

 • 8 februari

  Kamer lijkt majesteitsschennis te gaan schrappen

  8 februari 2018, initiatiefwetsvoorstel - Is het nog van deze tijd dat er op het beledigen van de Koning een veel hogere straf staat dan op het beledigen van een gewone Nederlander? De Kamer neigt ertoe majesteitsschennis uit het Wetboek van Strafrecht te schrappen.

 • 8 februari

  Kamer bespreekt armoedebestrijding onder kinderen

  8 februari 2018, debat - Gemeenten besteden geld dat bedoeld was voor arme kinderen aan heel andere doelen. De Kamer vraagt staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) om opheldering.

 • 8 februari

  Toekomst Europese Monetaire Unie en euro besproken

  8 februari 2018, debat - Hoe wordt de Europese Monetaire Unie in de toekomst ingericht met een robuuste euro? Over die vraag debatteert de Kamer met minister Hoekstra (Financiën).

 • 7 februari

  Kamer spreekt over gaswinning in Groningen

  7 februari 2018, debat - De Kamer sprak opnieuw over de gaswinning in Groningen. Het nieuwe schadeprotocol, de afhandeling van oude schadegevallen en het terugschroeven van de gaswinning zijn de belangrijkste onderwerpen van het debat.

 • 7 februari

  Nieuwe antidopingwet is slechts een eerste stap

  7 februari 2018, wetsvoorstel - De uitvoering van het antidopingbeleid wordt wettelijk verankerd. Maar de Kamer vraagt zich af of de nieuwe wet voldoende is om de managers, sportartsen en handelaren aan te pakken die het dopingsysteem faciliteren.

 • 6 februari

  Onderwijsaccreditatie: meer vertrouwen, minder regeldruk

  6 februari 2018, wetsvoorstel - De accreditatie van opleidingen in het hoger onderwijs zal meer op basis van vertrouwen gebeuren en moet minder bureaucratie opleveren. De Kamer steunt een wetsvoorstel van minister Van Engelshoven (Onderwijs).

 • 6 februari

  Gevolgen decentralisatie jeugd-ggz besproken

  6 februari 2018, debat - Veel vrijgevestigde psychologen houden op met het behandelen van kinderen met psychologische problemen. De Kamer vraagt zich af of dat te maken heeft met de overgang van de jeugd-ggz naar gemeenten.

 • 6 februari

  D66 vraagt naar ondermijning lokaal bestuur

  6 februari 2018, mondelinge vragen - Wordt er voldoende gedaan om ondermijning van en infiltratie in het lokaal bestuur te voorkomen? Dat vraagt Den Boer (D66) aan minister Ollongren (Binnenlandse Zaken).

 • 6 februari

  ChristenUnie vraagt naar onderzoek jongensprostitutie

  6 februari 2018, mondelinge vragen - Naar aanleiding van onderzoek naar jongensprostitutie vraagt Segers (ChristenUnie) om prioriteit voor opsporing van prostitutie en mensenhandel. Er wordt actief en steeds intensiever tegen opgetreden, verzekert minister Grapperhaus (Justitie).

 • 6 februari

  CDA vraagt naar terugtrekking ambassadeur Turkije

  6 februari 2018, mondelinge vragen - Nederland trekt zijn ambassadeur officieel terug uit Turkije. Heeft die stap te maken met de illegale inval van Turkije in buurland Syrië en de achteruitgang van de Turkse rechtsstaat?, vraagt Van Helvert (CDA).

 • 5 februari

  Nederland neemt bestuur Sint-Eustatius over

  5 februari 2018, wetsvoorstel - Grove verwaarlozing van het bestuur van Sint-Eustatius noopt staatssecretaris Knops (Koninkrijksrelaties) tot het aanstellen van een regeringscommissaris, die alle taken en bevoegdheden van het eilandbestuur overneemt. De Kamer steunt zijn ingreep.

vorige 15 resultaten123456...103volgende 15 resultaten