ChristenUnie vraagt naar sponsoring gezondheidslobby door gokbranche

15 juni 2021, mondelinge vragen - Bikker (ChristenUnie) vraagt minister Van Ark (Medische Zorg) om belangenorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg aan te spreken op ongewenste sponsoring door gokbedrijven.

lees meer

SP stelt vragen over de nieuwe onthullingen in het toeslagenschandaal

15 juni 2021, mondelinge vragen - Topambtenaren bij Financiën wisten van een geheime interne memo over de toeslagenaffaire, maar verzwegen dit tegenover de parlementaire ondervragingscommissie. Leijten (SP) eist opheldering van staatssecretaris Van Huffelen (Financiën - Toeslagen en Douane).

lees meer

Wijziging van de Wet basisregistratie personen

10 juni 2021, wetsvoorstel – Staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) doet diverse voorstellen voor aanpassing van de Wet basisregistratie personen. De Kamer debatteert er met hem over.

lees meer

Debat over het burgerinitiatief "Stop de hondenbelasting"

10 juni 2021, debat – De hondenbelasting is niet meer van deze tijd, zo vinden de ondertekenaars van een burgerinitiatief. De Kamer debatteert erover met minister Ollongren (Binnenlandse Zaken).

lees meer

Wijziging van de Wet publieke gezondheid

10 juni 2021, wetsvoorstel – De Kamer debatteert met staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) over de invoering van een prenataal huisbezoek voor zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie.

lees meer

Verantwoordingsdebat over het jaar 2020

9 juni 2021, debat – In het verantwoordingsdebat blikt de Kamer met premier Rutte, minister Hoekstra (Financiën) en staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken) terug op het afgelopen begrotingsjaar.

lees meer

Debat over Nederlands kalfsvlees op de Chinese markt

8 juni 2021, debat – Zijn handelsafspraken tussen Nederland en China over kalfsvlees nou wel of geen goed idee? De Kamer debatteert erover met minister Kaag (Buitenlandse Zaken).

lees meer

VVD vraagt naar het ophalen van Syriëgangers

8 juni 2021, mondelinge vragen - Michon (VVD) wil van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) weten waarom het kabinet een van terrorisme verdachte IS-vrouw terughaalde uit Syrië.

lees meer

CDA stelt vragen over de vrees van ASML dat dieven gestolen bedrijfsgeheimen gaan exploiteren in China

8 juni 2021, mondelinge vragen - Gestolen Nederlandse bedrijfsgeheimen worden mogelijk gebruikt door een Chinese chipfabrikant. Amhaouch (CDA) vraagt minister Blok (Economische Zaken) hoe hij internationaal opkomt voor het Nederlandse belang in vitale industrieën.

lees meer

SP vraagt naar het bericht dat handhaving van de quarantaineplicht zou ontbreken

8 juni 2021, mondelinge vragen – Wordt de quarantaineplicht voor reizigers onvoldoende gehandhaafd? Dat vraagt Kwint (SP) aan minister De Jonge (Volksgezondheid).

lees meer

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

3 juni 2021, debat – Hoe gaat het kabinet om met de geplande versoepelingen en met de beschikbaarheid van vaccins? Daarover gaat de Kamer in debat met minister-president Rutte, minister De Jonge (Volksgezondheid) en minister Van Ark (Medische Zorg).

lees meer

Debat over het economisch steunpakket

2 juni 2021, debat - De regering geeft ook in het derde kwartaal steun, ongeveer 6 miljard euro, om de economische gevolgen van de coronacrisis te verzachten. De Kamer debatteert erover met de ministers Koolmees (Sociale Zaken), Hoekstra (Financiën) en Blok (Economische Zaken).

lees meer

Kamer bespreekt rechtspositie politieke ambtsdragers

1 juni 2021, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) over haar wetsvoorstel waarmee een permanent adviescollege over de rechtspositie van politieke ambtsdragers wordt opgericht.

lees meer

Debat over een wijziging van de Winkeltijdenwet

1 juni 2021, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken over een wijziging van de Winkeltijdenwet om winkeliers te beschermen tegen eenzijdige verandering van de openingstijden.

lees meer

PvdD vraagt naar onderzoek uitvoerbaarheid amendement Wet dieren

1 juni 2021, mondelinge vragen - Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) laat onderzoeken op welke manier een aangenomen wijzigingsvoorstel van de Partij voor de Dieren uitvoerbaar is. Ouwehand (PvdD) vraagt om opheldering.

lees meer

vorige 15 resultaten123456...177volgende 15 resultaten