2 juni 2020

PVV vraagt naar handhaving bij demonstatie in Amsterdam

2 juni 2020, mondelinge vragen - Waarom werden bij een recente demonstratie in Amsterdam tegen politiegeweld de coronaregels niet gehandhaafd? Wilders (PVV) vraagt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om de burgemeester te ontslaan.

lees meer
29 mei 2020

Debat over tweede noodpakket economie

28 mei 2020, debat - Door de coronacrisis heeft de Nederlandse economie het zwaar. De Kamer bespreekt het tweede economische noodpakket met de ministers Hoekstra (Financiën), Wiebes (Economische Zaken) en Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

lees meer
28 mei 2020

Debat over stopzetten van de kinderopvangtoeslag

27 mei 2020, debat - Het aantal ouders dat is getroffen door het onterecht stopzetten van de kinderopvang is hoger dan eerder gedacht. De Kamer debatteert met staatssecretaris Van Huffelen (Financiën).

lees meer
27 mei 2020

Wijziging van de Mediawet en ander mediabeleid besproken

26 mei 2020, wetsvoorstel - De Kamer spreekt met minister Slob (Media) over wijzigingen van de Mediawet.

lees meer
27 mei 2020

Verantwoordingsdebat over het jaar 2019

26 mei 2020, debat - In het verantwoordingsdebat spreekt de Kamer met minister Hoekstra (Financiën) en staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken) over de besteding van het overheidsbudget in 2019. Maar ook de huidige economische werkelijkheid komt aan de orde.

lees meer
26 mei 2020

PvdD vraagt naar de risico's van besmette nertsenhouderijen

26 mei 2020, mondelinge vragen - Tweemaal is nu een coronabesmetting van nerts op mens vastgesteld. Ouwehand (PvdD) wil de nertsbedrijven daarom preventief sluiten, maar dat is minister Schouten (Landbouw) niet van plan.

lees meer
26 mei 2020

SP vraagt naar fraude bij taalcursussen

26 mei 2020, mondelinge vragen - Taalscholen voor inburgeraars plegen volgens een onderzoek op grote schaal fraude. Een signaal dat het inburgeringssysteem failliet is, meent Van Dijk (SP). Wat gaat minister Koolmees (Sociale Zaken) eraan doen?

lees meer
26 mei 2020

VVD vraagt naar de mishandeling van een handhaver

26 mei 2020, mondelinge vragen - Buitengewoon opsporingsambtenaren moeten adequate beschermingsmiddelen krijgen. Dat eist Yeşilgöz (VVD) van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) na een incident in IJmuiden.

lees meer
25 mei 2020

Debat over voorstellen tot grondwetsherziening

25 mei 2020, wetsvoorstellen – De Kamer debatteert met minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) over drie voorstellen voor wijziging van de Grondwet.

lees meer
20 mei 2020

Kamer bespreekt ontwikkelingen coronavirus

20 mei 2020, debat - Het kabinet laat de strakke coronateugels steeds iets verder vieren. De Kamer bespreekt de nieuwste maatregelen met premier Rutte en de ministers De Jonge (Volksgezondheid) en Van Rijn (Medische Zorg).

lees meer
20 mei 2020

Suppletoire begrotingen steun Aruba, Curaçao en Sint-Maarten

20 mei 2020, begroting – De uitbraak van het coronavirus treft de Caribische landen in het Koninkrijk hard. Staatssecretaris Knops (Koninkrijksrelaties) helpt Aruba, Curaçao en Sint-Maarten daarom met medische bijstand, voedselhulp en leningen.

lees meer
20 mei 2020

Debat over reparatie verhuurderheffing

19 mei 2020, wetsvoorstel – Alle mede-eigenaren van huurwoningen moeten voortaan onder de verhuurderheffing vallen. De Kamer bespreekt een wetsvoorstel van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) dat dat regelt, en debatteert over de woningbouw in brede zin.

lees meer
19 mei 2020

VVD vraagt naar hoog verzuim onder leerlingen uit arme gezinnen

19 mei 2020, mondelinge vragen - Rudmer Heerema (VVD) wil weten hoe minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) zicht houdt op de kwetsbare kinderen die van hun ouders niet naar school mogen uit angst voor het coronavirus.

lees meer
19 mei 2020

D66 vraagt naar optreden tegen homofobie

19 mei 2020, mondelinge vragen - Bergkamp (D66) wil weten wat minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat doen tegen homohaat en geweld tegen lhbti's.

lees meer
19 mei 2020

PVV vraagt naar toename van de criminaliteit onder asielzoekers

19 mei 2020, mondelinge vragen - Het aantal incidenten in asielzoekerscentra is toegenomen. Emiel van Dijk (PVV) roept staatssecretaris Broekers (Justitie en Veiligheid) op om overlastgevende asielzoekers terug te sturen naar hun land van herkomst.

lees meer

vorige 15 resultaten123456...157volgende 15 resultaten