5 september 2019

Wet afschaffing fusietoets in het funderend onderwijs

5 september 2019, wetsvoorstel - De Kamer bespreekt met minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) het afschaffen van de fusietoets. Dat moet het voor schoolbesturen makkelijker maken om samen te werken.

lees meer
5 september 2019

Debat over ten onrechte door UWV verstrekte uitkeringen aan gevangenen

4 september 2019, debat - Hoe heeft het kunnen gebeuren dat gedetineerden hun uitkering behielden? De Kamer bespreekt met minister Koolmees (Sociale Zaken) de uitvoering door UWV.

lees meer
5 september 2019

Wijziging Participatiewet en enkele andere wetten

4 september 2019, wetsvoorstel - De Participatiewet maakt onderscheid tussen samenwonende tweedegraads bloedverwanten en andere samenwonenden. Ongeoorloofd, meende de Hoge Raad. Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken) wil het onderscheid daarom uit de wet halen.

lees meer
4 september 2019

Debat over de Europese top over EU-banen

4 september 2019, debat - Hoe is de verdeling van topbanen binnen de Europese Unie verlopen? De Kamer blikt met premier Rutte terug op de Europese top van 30 juni tot 2 juli.

lees meer
4 september 2019

Debat over de maatregelen in het Preventieakkoord

3 september 2019, debat - Het Nationaal Preventieakkoord heeft tot doel om de gezondheid van zo veel mogelijk Nederlanders te bevorderen. De Kamer debatteert erover met staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

lees meer
3 september 2019

PvdA vraagt naar de H.J. Schoo-lezing van minister Hoekstra

3 september 2019, mondelinge vragen - Nijboer (PvdA) stelt vragen aan minister Hoekstra (Financiƫn) over zijn H.J. Schoo-lezing.

lees meer
3 september 2019

SP vraagt naar lekken Prinsjesdagstukken

3 september 2019, mondelinge vragen - Van Raak (SP) ergert zich eraan dat het kabinet het parlement opnieuw heeft gepasseerd door naar de media te lekken over de komende begroting. Respectloos, luidt het oordeel van de SP'er.

lees meer
3 september 2019

VVD vraagt naar slechte handhaving boerkaverbod

3 september 2019, mondelinge vragen - Wiersma (VVD) vraagt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) waarom het verbod op gezichtsbedekkende kleding zo slecht wordt gehandhaafd.

lees meer
3 september 2019

CDA stelt vragen over misdaad in Amsterdam

3 september 2019, mondelinge vragen - Van Toorenburg (CDA) is geschokt door een rapport over de hoofdstedelijke drugscriminaliteit en vraagt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om maatregelen.

lees meer
5 juli 2019

Heropening Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

4 juli 2019, wetsvoorstel - Heropening van het debat met minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) over de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie biedt Van der Lee (GroenLinks) de mogelijkheid om een wijzigingsvoorstel te doen.

lees meer
5 juli 2019

Begroting Slotwet ministerie EZK, ministerie LNV en het Diergezondheidsfonds 2018

4 juli 2019, wetsvoorstel - Ouwehand (PvdD) grijpt de slotwet over 2018 aan om minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) verantwoording te laten afleggen over haar beleid.

lees meer
5 juli 2019

Debat over de uitrol van 5G

4 juli 2019, debat - De Kamer spreekt met staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken), minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en minister Bijleveld (Defensie) over de uitrol van 5G.

lees meer
5 juli 2019

Behandeling Rijkswet Koninkrijksgeschillen afgerond

4 juli 2019, wetsvoorstel - Staatssecretaris Knops (Koninkrijksrelaties) doet een voorstel voor het oplossen van geschillen tussen landen binnen het Koninkrijk. Maar staan de Caribische landen daar wel achter?

lees meer
4 juli 2019

Kamer bespreekt Klimaatakkoord

3 juli 2019, debat - Na anderhalf jaar overleg met ruim 150 partijen ligt er een Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te verminderen. De Kamer debatteert hierover met minister Wiebes (Klimaat) en andere betrokken bewindspersonen.

lees meer
4 juli 2019

Debat over de Voorjaarsnota 2019

3 juli 2019, debat - Hoe staat het met de uitvoering van de begroting over het lopende jaar en welke aanpassingen zijn nodig? De Kamer debatteert met minister Hoekstra (Financiƫn) over de Voorjaarsnota 2019.

lees meer

vorige 15 resultaten123456...140volgende 15 resultaten