Debatten in het kort

Wet eigen strategie pensioenfonds

29 maart, initiatiefwetsvoorstel – Hoe kan de invloed van deelnemers op het beleggingsbeleid van hun pensioenfonds vergroot worden? De Kamer debatteert over een voorstel daarvoor van initiatiefnemer Van Beukering (D66).

Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens toeslagenaffaire

29 maart 2023, wetsvoorstel - Minister Weerwind (Rechtsbescherming) wil toeslagenouders van wie de kinderen uit huis zijn geplaatst, beter helpen. Daarvoor is het nodig om persoonsgegevens makkelijker te kunnen uitwisselen. De Kamer bespreekt de wet die dit regelt.

Aanpassing indexeringsregels lesgeld en cursusgeld

29 maart 2023, wetvoorstel - De hoge inflatie is voor minister Dijkgraaf (Onderwijs) aanleiding om de regels voor indexatie van les- en cursusgeld aan te passen. De Kamer debatteert over het wetsvoorstel dat dit regelt.

Tekorten aan medische materialen

28 maart 2023, debat - De Kamer debatteert met minister Kuipers (Volksgezondheid) over de tekorten aan medische materialen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg.

Initiatiefwetsvoorstel vaste huurcontracten

23 maart 2023, initiatiefwetsvoorstel - Nijboer (PvdA) en Grinwis (ChristenUnie) willen tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten afschaffen. Hun initiatiefwetsvoorstel regelt dat dit soort contracten alleen nog in specifieke gevallen zijn toegestaan.

Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen

23 maart 2023, debat - Het aantal ouderen groeit en er is een tekort aan zorgverleners. Dit maakt het huidige ouderenzorgbeleid onhoudbaar. De Kamer debatteert met ministers Helder en De Jonge over een nieuwe aanpak.

Europese top van 23 en 24 maart 2023

21 maart, debat – Op 23 en 24 maart aanstaande komen de Europese regeringsleiders weer bijeen. De Kamer bespreekt de Nederlandse inbreng met premier Rutte.

FVD stelt vragen over de Week van de Lentekriebels

21 maart 2023, mondelinge vragen - Basisschoolleerlingen krijgen een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Baudet (FVD) heeft problemen met de inhoud van het lespakket en maakt die kenbaar aan minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs).

Personeelstekorten bij ambulancediensten

16 maart 2023, debat - Kan er meer gedaan worden om de personeelstekorten bij de ambulancediensten te verminderen? De Kamer debatteert hierover met minister Kuipers (Volksgezondheid).