Commissievergaderingen

Donderdag 20 juni 2019

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - Sub-Committee on Technology Trends and Security (STCTTS)

Werkbezoek
London and Southern England (besloten)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 10:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Kinderopvang

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Reactie op het rapport “Op de bres tegen hittestress” van de Dierenbescherming

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Water

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Wmo (verplaatst naar 26 juni)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 10:30 - 13:00 uur

Jaarverslag en Slotwet 2018 Koninkrijksrelaties

Wetgevingsoverleg
Aletta Jacobszaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Gesprek met de Nederlandse ambassadeur in Helsinki over het Finse EU-Voorzitterschap

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over passend onderwijs

Technische briefing
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:20 - 11:30 uur

Verkiezing van een ondervoorzitter

Constituerende vergadering
Suze Groenewegzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Concept evaluatie-opdracht Wet veiligheidsregio's (29517-166) (is verplaatst naar 13 juni 2019)

Inbreng schriftelijk overleg
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:00 - 12:30 uur

Voorbereidingsgroep Mestbeleid

Vergadering
Schaepmankamer (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

Voorbereidingsgroep rapporteurs toepassing artikel 3.1 CW 2016 (Oudkamer)

Vergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 14:00 uur

Gesprek met de CTIVD en de leden van de commissie Binnenlandse Zaken over het jaarverslag 2018

Gesprek
Klompezaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:30 - 15:30 uur

Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Algemeen overleg
Suze Groenewegzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:15 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Ambtelijke technische briefing over cultuurstelsel (basisinfrastructuur en fondsen)

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 15:00 uur

Gesprek met Eurocommissaris Moscovici (economische en financiële zaken, belastingen en douane) - wordt verplaatst

Gesprek
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Gesprek met deskundigen ter voorbereiding op het werkbezoek aan Japan

Gesprek
Troelstrazaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Voorbereidingsgroep kennisagenda Consulaire dienstverlening

Vergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Behandeling van de jaarverslagen/ slotwetten betreffende het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), het Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) voor het jaar 2018

Wetgevingsoverleg
Aletta Jacobszaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Arbeidsomstandigheden/Handhaving (AO wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van enkele rijkswetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met gewijzigde regelgeving en enige andere aanpassingen van overwegend technische aard (Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019) (35206-(R2127))

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:30 uur

Gesprek met de CTIVD en de leden van de commissie Binnenlandse Zaken over het jaarverslag 2018 (nieuw tijdstip: 12.30 - 14.30 uur)

Gesprek
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 16:30 uur

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet (33118-118)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving i.v.m. het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken (32757-153)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 14:30 - 20:30 uur

Uitgangspuntennotitie cultuurbeleid 2021-2024

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Spoorveiligheid/ERTMS

Algemeen overleg
Klompezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:00 - 15:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:30 - 17:30 uur

Afbouwmedicatie

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Algemene Rekenkamer over het rapport m.b.t. vervolgonderzoek naar duurzaamheid van de intensieve veehouderij in Nederland.

Technische briefing
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Procedurevergadering Commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Jaarverslag 2018

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

bouwbegeleidingscommissie

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Vergadering Bouwbegeleidingscommissie (verplaatst naar 27 juni 2019)

Vergadering
(verplaatst)

contactgroep Verenigd Koninkrijk

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Diner met Britse parlementsleden

Gesprek
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 19:00 - 21:00 uur

Woonfraude (AO wordt tot nader order geannuleerd i.v.m. de samenloop met het plenaire debat over de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof).

Algemeen overleg
(verplaatst)