Wetgevingsoverleg : Jaarverslag en Slotwet 2018 Koninkrijksrelaties

De vergadering is geweest

20 juni 2019
10:30 - 13:00 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Koninkrijksrelaties
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten*)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.W. Knops
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.M. Paternotte (D66)
 • A. Bosman (VVD)
 • C.J.L. van Dam (CDA)
 • M. de Graaf (PVV)
 • A.E. Diertens (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Toezegging Indicatoren Wetgevingsoverleg Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2017 van 21 juni 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Beantwoording vragen commissie over het jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Beantwoording houdende een vraag commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 (IV)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2018 (IV)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang van de verbetering van de Informatiebeveiliging van de Rijksdienst Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend tijdens het Wetgevingsdebat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data