Algemeen overleg : Kinderopvang

De vergadering is geweest

20 juni 2019
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Spreektijd per fractie: 5 minuten.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • T. van Ark
  staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deelnemers

 • C.N.A. Nijkerken-de Haan (VVD)
 • W.L. de Pater-Postma (CDA)
 • R. Raemakers (D66)
 • E.M. Westerveld (GroenLinks)
 • J.P. Kwint (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Uitkomsten Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Arbeidsmarktkrapte en wachtlijsten kinderopvangsector

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verzamelbrief Kinderopvang april 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Kwartaalrapportage kinderopvang: eerste kwartaal 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Onderzoek naar de stand van zaken harmonisatie peuterspeelzalen

  Te behandelen:

  Loading data