Gesprek : Gesprek met de CTIVD en de leden van de commissie Binnenlandse Zaken over het jaarverslag 2018

De vergadering is geweest

20 juni 2019
12:30 - 14:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Tweede herziene convocatie i.v.m. toevoeging nieuwe agendapunten *)

Bijlage

Deelnemers

 • P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
 • T. van Gent (VVD)
 • M.G.W. den Boer (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Beleidsreactie tweede voortgangsrapportage CTIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Gesprek met de CTIVD en de leden van de commissie Binnenlandse Zaken over het jaarverslag 2018

  Namens de CTIVD nemen deel aan het gesprek:
  - mr. H.N. Brouwer (voorzitter)
  - dhr. A.J. Meijboom (lid)
  - mw. mr. M.I. Koelewijn (lid)
  - mw. mr. A. Stehouwer (lid en voorzitter afdeling klachtbehandeling)
  - mw. mr. A.J. (Jantine) Kervel- de Goei (secretaris)