Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie BiZa op 20 juni 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken 20 juni 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Herzien overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 20 juni 2019
7
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (Kamerstuk 35200-VII-2)

Te behandelen:

9
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (Kamerstuk 35200-VII)

Te behandelen:

10
Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (Kamerstuk 35200-VII-2)

Te behandelen:

28
Stafnotitie DAO tbv inbreng feitelijke vragen eerste suppletoire begrotingen die onder BZK vallen op dinsdag 11 juni om 14.00 uur.
29
Geannoteerde agenda AO Kiesrecht/ Desinformatie en digitale inmenging op 19 juni 2019
32
Voorstellen procedurevergaderingen najaar 2019

Details

Besluit: de commissie stemt in met de voorgesteld data voor de procedurevergaderingen BiZa in het najaar van 2019; te weten:
5 september, 26 september, 10 oktober , 31 oktober, 14 november, 28 november, 12 december en 19 december 2019; alle donderdagen van 11.30 uur tot 12.30 uur.

Besluit: er zal een voorstel door de ambtelijke staf worden uitgewerkt voor een mogelijke aanpassing / splitsing van de procedurevergaderingen op basis van woordvoerderschappen.
 
33
Verzoek van het lid Smeulders (GroenLinks) om een reactie te vragen aan de minister BZK over de berichtgeving 'Amsterdam, Barcelona, Berlijn en Parijs eisen steun EU in strijd tegen Airbnb'

Te behandelen:

34
Uitnodiging van de commissie LNV voor één of twee leden van de commissie BiZa om kort na het zomerreces gezamenlijk met de voorbereidingsgroep PAS te komen tot een uitgewerkt voorstel voor de invulling van het rondetafelgesprek over de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Te behandelen:

35
Voorstel van het ministerie BZK voor het organiseren van een werkbezoek aan Brussel voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
36
Voorstel van het lid Bosma (PVV) om een uitvraag te doen bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei tot het ontvangen van een jaarverslag 2018 (indien dit beschikbaar is) en het regulier ontvangen van alle jaarverslagen.

Te behandelen:

37
Mededeling van het lid Smeulders (GroenLinks) tot het mogelijk aandragen van suggesties ten behoeve van het nog te plannen rondetafelgesprek woon en zorg voor ouderen, dat de commissie VWS gaat organiseren.

Details

Besluit: Mogelijk suggesties voor het nog te organiseren rondetafelgesprek over woon en zorg voor ouderen kunnen desgewenst bij de leden Smeulders (GroenLinks) of Ronnes (CDA) worden aangedragen. Voor nadere informatie m.b.t. de besluitvorming over dit rtg zie ook de pv VWS van 19 juni 2019 en/of zaak 2019Z12132).