Debat geweest
20 juni 2019 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest
Herziene agenda ivm toevoeging agendapunten *

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering EUZA dd 20 juni 2019
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 20 juni 2019

Deelnemers


Agendapunten

1
Mededeling van het lid Anne Mulder (VVD)

Details

Namens de voorbereidingsgroep deelt het lid Anne Mulder (VVD) mede dat het kortlopende externe onderzoek naar de taken en functie van de Europese Commissie, waartoe de commissie in het kader van de kennisagenda 2019 heeft besloten, van start is gegaan. Het onderzoek wordt kort na het zomerreces opgeleverd en uitgevoerd door dr. Adriaan Schout. De leden Anne Mulder (VVD) en Bisschop (SGP) begeleiden het onderzoek.
 
2
Brievenlijst
9
Inzetnotitie Voorzitters COSAC-conferentie in Helsinki, Finland op 21 en 22 juli 2019
10
Reactiebrief van het Presidium inzake kandidaatstelling vacature commissievoorzitterschap

Te behandelen:

11
Reactiebrief van het Presidium inzake Parlementaire Vertegenwoordiging Staten-Generaal bij de EU

Te behandelen:

12
Verslag van een conferentie van Voorzitters van de nationale parlementen in de Europese Unie te Tallinn, Estland, 23- 24 april 2018

Te behandelen:

14
Lijst nieuwe EU-voorstellen
15
Nog te ontvangen brieven

Details

  • Aan minister buza - Schriftelijke reactie op het rapporteursverslag [rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU] en de daarin opgenomen aanbevelingen aan de Kamer, inclusief de beoordeling van mogelijke extra financiële middelen en de dekking ervan voor Nederlandse ambassades in de Europese Unie ten behoeve van mensenrechten c.q. rechtsstaat.

Besluit: Ter informatie.
16
Commissie-agenda

Details

23 t/m 25-06-2019 plenaire COSAC-conferentie in Boekarest
27-06-2019 20:15 - 21:15 bijzondere procedure ontvangst Britse delegatie inzake onderzoek naar alternatieve arrangementen voor backstop Brexit (nieuw)
01-07-2019 12:00 SO Financiële situatie Raad van Europa
04-07-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
16-07-2019 18:00 SO Raad Algemene Zaken d.d. 23 juli 2019
21/22-07-2019 werkbezoek voorzitters-COSAC in Helsinki   
05-09-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
10-09-2019 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 september 2019  
26-09-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
08-10-2019 19:00 - 21:00 AO Raad Algemene Zaken dd 15 oktober 2019
17-10-2019 11:30 – 12:30 procedurevergadering
07-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
12-11-2019 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 19 november 2019
27-11-2019 18:30 - 20:30 AO Raad Algemene Zaken dd 10 december 2019
28-11-2019 11:30 – 12:30 procedurevergadering
19-12-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

Zomerreces: vrijdag 5 juli 2019 t/m maandag 2 september 2019
Herfstreces: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019
Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Nog te plannen:
- werkbezoek Hongarije, reactiebrief afwachten (opnieuw agenderen na het zomerreces)
- werkbezoek Frankrijk, samen met de commissie Financiën (na het zomerreces)
 
Besluit: De commissie besluit tot het afleggen van een bezoek aan Londen in de vorm van een commissie- dan wel rapporteurswerkbezoek, nader te plannen na het zomerreces en nadat een nieuwe Britse premier is aangetreden.
17
Voortgangsrapportage en inventarisatie van eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de commissies