Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 juni 2019
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Europese Zaken
Herziene agenda ivm toevoeging agendapunten *

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  H.S. Veldman (VVD)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)
 • A. van Ojik (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Mededeling van het lid Anne Mulder (VVD)

  Namens de voorbereidingsgroep deelt het lid Anne Mulder (VVD) mede dat het kortlopende externe onderzoek naar de taken en functie van de Europese Commissie, waartoe de commissie in het kader van de kennisagenda 2019 heeft besloten, van start is gegaan. Het onderzoek wordt kort na het zomerreces opgeleverd en uitgevoerd door dr. Adriaan Schout. De leden Anne Mulder (VVD) en Bisschop (SGP) begeleiden het onderzoek.
   
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanvullende kabinetsappreciatie over het EU-uitbreidingspakket

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Concept Strategische Agenda 2019-2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Geannoteerde agenda Europese Raad inclusief art. 50 samenstelling van 20 en 21 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid van 25 juni 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Clingendael belangenbehartiging

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Reactiebrief van het Presidium inzake kandidaatstelling vacature commissievoorzitterschap

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactiebrief van het Presidium inzake Parlementaire Vertegenwoordiging Staten-Generaal bij de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een conferentie van Voorzitters van de nationale parlementen in de Europese Unie te Tallinn, Estland, 23- 24 april 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overzicht van interparlementaire conferenties onder het Finse EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nog te ontvangen brieven

  • Aan minister buza - Schriftelijke reactie op het rapporteursverslag [rechtsstatelijke ontwikkelingen in de EU] en de daarin opgenomen aanbevelingen aan de Kamer, inclusief de beoordeling van mogelijke extra financiële middelen en de dekking ervan voor Nederlandse ambassades in de Europese Unie ten behoeve van mensenrechten c.q. rechtsstaat.

  Besluit: Ter informatie.
 14. 14

  Commissie-agenda

  23 t/m 25-06-2019 plenaire COSAC-conferentie in Boekarest
  27-06-2019 20:15 - 21:15 bijzondere procedure ontvangst Britse delegatie inzake onderzoek naar alternatieve arrangementen voor backstop Brexit (nieuw)
  01-07-2019 12:00 SO Financiële situatie Raad van Europa
  04-07-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  16-07-2019 18:00 SO Raad Algemene Zaken d.d. 23 juli 2019
  21/22-07-2019 werkbezoek voorzitters-COSAC in Helsinki   
  05-09-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  10-09-2019 20:00 - 22:00 AO Raad Algemene Zaken dd 16 september 2019  
  26-09-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  08-10-2019 19:00 - 21:00 AO Raad Algemene Zaken dd 15 oktober 2019
  17-10-2019 11:30 – 12:30 procedurevergadering
  07-11-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering
  12-11-2019 16:30 - 18:30 AO Raad Algemene Zaken dd 19 november 2019
  27-11-2019 18:30 - 20:30 AO Raad Algemene Zaken dd 10 december 2019
  28-11-2019 11:30 – 12:30 procedurevergadering
  19-12-2019 11:30 - 12:30 procedurevergadering

  Zomerreces: vrijdag 5 juli 2019 t/m maandag 2 september 2019
  Herfstreces: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019
  Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

  Nog te plannen:
  - werkbezoek Hongarije, reactiebrief afwachten (opnieuw agenderen na het zomerreces)
  - werkbezoek Frankrijk, samen met de commissie Financiën (na het zomerreces)
   
  Besluit: De commissie besluit tot het afleggen van een bezoek aan Londen in de vorm van een commissie- dan wel rapporteurswerkbezoek, nader te plannen na het zomerreces en nadat een nieuwe Britse premier is aangetreden.