Gesprek : Gesprek met deskundigen ter voorbereiding op het werkbezoek aan Japan

De vergadering is geweest

20 juni 2019
13:30 - 14:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Financiën

Bijlage

Deelnemers

 • Voorzitter
  A. (Anne) Mulder (VVD)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)
 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • E.J. Slootweg (CDA)
 • J.C. Sneller (D66)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • H. Nijboer (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Gesprek met deskundigen ter voorbereiding op het werkbezoek aan Japan

  Gesprek met de heer Van Houwelingen (Sociaal en Cultureel Planbureau) en de heer Sterken (Rijksuniversiteit Groningen).
  De heer Van Houwelingen is gevraagd een beeld te geven van de problemen waar Japan zich voor gesteld ziet wat betreft vergrijzing en gevolgen daarvan voor de arbeidsmarkt.
  De heer Sterken is gevraagd om een schets te geven van de wijze waarop het bankwezen in Japan thans functioneert, hoe het is gesteld met kredietverlening en welke ontwikkelingen hij daarin voorziet. Ook de regulering van de financiële sector kan aan de orde komen.