Algemeen overleg

Water

Algemeen overleg: "Water"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 juni 2019, over Water
Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie algemeen overleg Water d.d. 20 juni 2019

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

13
14
24
Reactie op het verzoek van het lid Kröger, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 juni 2019, over het bericht dat Shell de fundamenten van drie olieplatforms in de Noordzee wil laten staan

Te behandelen: