Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

20 juni 2019
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • R. de Roon (PVV)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • A. van Ojik (GroenLinks)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  do 20-06-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  di 25-06-2019 17.00 - 18.00 Bijzondere procedure Organisatie Karama inzake moord op Libische activiste voor vrouwenrechten, Salwa Bugaighis
  wo 26-06-2019 14.00 - 15.00 Bijzondere procedure Kinderen van geëxecuteerden in Indonesië
  wo 26-06-2019 15.00 - 16.00 Gesprek William Hill (Wilson Center Washington) inzake verhouding met Rusland
  wo 26-06-2019 16.00 - 19.00 Rondetafelgesprek over kabinetsreactie op AIV-advies inzake kernwapens
  ma 01-07-2019 17.00 - 22.00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
  wo 03-07-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 04-07-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 04-07-2019 16.00 - 20.00 Algemeen overleg Kernwapens in een nieuwe geopolitieke werkelijkheid
  ma 26-08-2019 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken Gymnich
  wo 04-09 t/m vr 06-0 9  Werkbezoek Interparlementaire Conferentie Europees Buitenlands- en Defensiebeleid
  di 10-09-2019 16.30 - 19.00 Algemeen overleg AVVN
  do 12-09-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 26-09-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  ma 30-09-2019 12.00 - 16.00 Notaoverleg Beleidsnotitie Nederland-China
  do 03-10-2019 14.30 - 17.00 Algemeen overleg Wapensystemen
  di 08-10-2019 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 10-10-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  ma 21-10 t/m vr 25-10 Werkbezoek buitenland
  do 31-10-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 07-11-2019 15.30 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 14-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 27-11-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg NAVO
  wo 27-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg OVSE
  wo 27-11-2019 15.00 - 17.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 28-11-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 12-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 19-12-2019 12.30 - 13.15 Procedurevergadering

  Nog te plannen plenaire debatten
  20. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma)
  36. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert)
  115. Debat over het bericht dat de fractievoorzitter van de SP Eindhoven wordt vastgehouden in Turkije (Karabulut)
  12. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt)
  13. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu)
  20. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok)
  42. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert)
  46. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut)
  63. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu)
   
 3. 3

  Vaststellen spreektijden voor het notaoverleg Mensenrechtenbeleid op maandag 1 juli 2019 van 17.00 - 22.00 uur

  Besluit: De commissie stemt in met de volgende spreektijden:
  1e / 2e termijn:
  VVD: 8 / 4 minuten
  PVV, CDA, D66, GL, SP, PvdA: 6 / 3 minuten
  CU, PvdD, 50PLUS, SGP, DENK, FvD: 4 / 2 minuten
  Na de eerste termijn van de Kamer wordt het overleg geschorst voor een (korte) dinerpauze.
 4. 4

  Vaststellen van een datum voor het rondetafelgesprek Beleidsnotitie Nederland-China

  Besluit: Het rondetafelgesprek inplannen op maandag 9 september 2019 13.00-16.00 uur. De staf zal op basis van de aangedragen suggesties een programma opstellen.
 5. 5

  Vaststellen delegatie naar de Interparlementaire conferentie Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van 4 t/m 6 september 2019 te Helsinki

  Besluit: De commissie ermee in dat de leden Pia Dijkstra (voorzitter van de commissie), Van Helvert , Sjoerdsma (onder voorbehoud) en Belhaj deelnemen aan de conferentie.
 6. 6

  Programma rondetafelgesprek over de kabinetsreactie op AIV-advies inzake kernwapens op 26 juni 2019

  Besluit: De commissie stemt in met het programma.
  Besluit: De genodigde van de NAVO zal worden gevraagd op een ander moment, voorafgaand aan het algemeen overleg Kernwapens, met de commissie in gesprek te gaan.
  Besluit: De staf onderzoekt de mogelijkheden om een gesprek te organiseren van de commissie met leden van de parlementen van Duitsland (en zo mogelijk België en Italië) te spreken over de modernisering van kernwapens in Europa.
   
 7. 7

  Beantwoording feitelijke vragen over het verscherpen toezicht op studenten en onderzoekers uit risicolanden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording feitelijke vragen over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording feitelijke vragen over de Slotwet van het ministerie van Buitenlandse Zaken 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording feitelijke vragen over het Jaarverslag Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording feitelijke vragen over het Jaarverslag 2018 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘Saoedische zussen willen naar Nederland: Ze kunnen ons hier vermoorden’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording feitelijke vragen over de verlenging van het contract van de externe volkenrechtelijke adviseur

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overbrenging uit Syrië van twee jonge Nederlandse weeskinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording feitelijke vragen over het onderzoek naar compromittering van staatsgeheime informatie in Wob-publicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  (Her)publicatie Wob-verzoeken Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Samenhang Nederlandse inspanningen snelle reactiemachten en missies en operaties tot en met 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Nederlandse deelname G20 top te Osaka

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie berichtgeving Syrië-ganger en NLA-programma

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2019Z11746 Aan minister BuZa - reactie brf uitsluiting Taiwan bij WHO 11-06-2019
  2. 2019Z11752 Aan minister Buza - verzoek reactie brf visumaanvraag Suriname 11-06-2019
  3. 2019Z11754 Aan minister Buza - feit vragen wijziging begrotingsstaat ministerie Buza 11-06-2019
  4. 2019Z11753 Aan minister Buza - verzoek reactie dood Nl gijzelaar op Filipijnen 11-06-2019
  5. 2019Z11751 Aan minister Buza - bezoek Chinese vicepresident aan Nederland 06-06-2019
  6. 2019Z11547 Aan minister Buza - schrift overleg verantwoordingsstukken 2018 06-06-2019
  7. 2019Z10410 Aan minister Buza - feit vragen onderzoek nav bericht verblijfplaats opdrachtgever moord op IKON-journalisten 21-05-2019
  8. 2019Z09908 Aan minister Buza - motie Koopmans nieuwe potentiële massavernietigingswapens 17-05-2019
  9. 2019Z09907 Aan Minister President - afschrift reactie brief mbt erkenning Armeense genocide 17-05-2019
  10. 2019Z09846 Aan minister Buza - inbreng verslag Overeenkomst politieke dialoog en samenwerking EU en Cuba 16-05-2019
 21. 21

  Verzoek van het lid Sjoerdsma om alle openstaande toezeggingen te agenderen voor de procedurevergadering van 4 juli 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verzoek van het lid Van Ojik om een verslag van het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken aan China

  Te behandelen:

  Loading data